АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Дела по Изб.кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
За гр.Враца
 Административен съд Враца    Декларации  
 Декларации по чл.12 точка 2 зпрк
Untitled Document

Публичен регистър на Административен съд – Враца

за лицата подали декларации за имущество и интереси и декларации за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите по чл. 35, ал.1 т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

 

 

Инициали на трите имена
на съдебния служител

Списък на лицата подали декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ 

Списък на лицата подали декларации за промяна в декларирани обстоятелства в декларациите по от чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Вх.№ и дата на подаване на декларацията

Контролно число

 

Вх.№ и дата на подаване на декларацията

Контролно число

 

М.В.Е. – част имущество встъпителна 2/01.02.2019 г. 6FD77F47      
С.Б.Ц. – част интереси 3/25.04.2019 г. AB603D5A

 

 

 

Д.Г.М. – част интереси 6/07.05.2019 г. DF271F9E

 

 

 

Д.А.В. – част интереси 8/08.05.2019 г. AB165B22

 

 

 

Г.К.М.– част интереси 10/08.05.2019 г 3ЕЕ66САЕ

1/08.05.2019 г.

С706ВС9В

преглед

Ц.Л.П. – част интереси 12/09.05.2019 г. 7D0D7D81

 

 

 

М.Г.Л. – част интереси 14/10.05.2019 г. FF4FD4ED

 

 

 

П.Х.И. – част интереси 16/10.05.2019 г. 8063F2C8

 

 

 

М.В.Е. – част интереси 18/10.05.2019 г. 4В9САЕЕ9

 

 

 

С.Л.Б. – част интереси 20/10.05.2019 г. 86927F08

 

 

 

П.И.Н. – част интереси 22/10.05.2019 г. DEA8DA31

 

 

 

Т.И.И. – част интереси 24/13.05.2019 г. D9923DF7

 

 

 

П.Ц.К. – част интереси 26/13.05.2019 г. A63AF356

 

 

 

Ж.Ч.M. – част интереси 28/13.05.2019 г. D571223F

 

 

 

С.С.М. – част интереси 30/13.05.2019 г. 18C4EEEC

 

 

 

М.И.Л. – част интереси 32/14.05.2019 г. E9541C5C

2/14.05.2019 г.

035429F2

М.Ц.А.– част интереси 34/14.05.2019 г. 4154В201      
С.Б.Ц. – част имущество 4/25.04.2019 г. 6FD77F47        
Д.Г.М. – част имущество 5/07.05.2019 г. 2Е630FCC        
Д.А.В. – част имущество 7/08.05.2019 г. 0A9E5913        
Г.К.М.– част имущество 9/08.05.2019 г. 29E9349D        
Ц.Л.П. – част имущество 11/09.05.2019 г. 52С212ВС        
М.Г.Л. – част имущество 13/10.05.2019 г. D0B08B7D        
П.Х.И. – част имущество 15/10.05.2019 г. 0463DC06        
М.В.Е. – част имущество 17/10.05.2019 г. 0E4AA4CA        
С.Л.Б. – част имущество 19/10.05.2019 г. D37E6070        
П.И.Н. – част имущество 21/10.05.2019 г. 1E546A6B        
Т.И.И. – част имущество 23/13.05.2019 г. 19А66182        
П.Ц.К. – част имущество 25/13.05.2019 г. F3A7EE4F        
Ж.Ч.M. – част имущество 27/13.05.2019 г. 55С39АЕF        
С.С.М. – част имущество 29/13.05.2019 г. F96999AD  
   
М.И.Л. – част имущество 31/14.05.2019 г. 13E55FAE        
М.Ц.А.– част имущество 33/14.05.2019 BFEA15AE  
   

 

 

Декларации за 2017 г.

 

Инициали на трите имена
на съдебния служител

Списък на лицата подали декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ 

Списък на лицата подали декларации за промяна в декларирани обстоятелства в декларациите по от чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Вх.№ и дата на подаване на декларацията

Контролно число

 

Вх.№ и дата на подаване на декларацията

Контролно число

 

Г.К.М. – част интереси

1/17.05.2018 г.

С7А10140

31/17.07.2018

5BF159EB

преглед

М. Г. Л.  – част  интереси

2/17.05. 2018 г.

ЗС39910С

 

 

 

М. И. Л. –  част  интереси

3/17.05. 2018 г.

А1D80957

 

 

 

С. Л. Б. – част  интереси

4/17.05. 2018 г.

009ЕD22B

 

 

 

П. И. Н. –  част  интереси

5/17.05. 2018 г.

17BC257A

 

 

 

М. Ц. А. –  част  интереси

6/17.05. 2018 г.

35BD61F8

 

 

 

С. С. М. – част  интереси

7/17.05. 2018 г.

FFF789B0

 

 

 

П. Ц. К. – част  интереси

8/17.05. 2018 г.

B1F7801B

 

 

 

Т. И. И. – част  интереси

9/17.05. 2018 г.

18F382A7

 

 

 

Ж. Ч. М. – част  интереси

10/17.05. 2018 г.

C92F0B58

 

 

 

С. Б. Ц. –  част  интереси

11/17.05. 2018 г.

FE98D8A6

 

 

 

Д. А. В. – част  интереси

12/17.05. 2018 г.

03B0C619

 

 

 

Д. Г. М. –  част  интереси

13/17.05. 2018 г.

B19F85CE

 

 

 

Ц. Л. П. – част  интереси

14/18.05. 2018 г.

56801ВD0

 

 

 

П. Х. И. – част  интереси

15/18.05. 2018 г.

1F21AE3C

 

 

 

М. Ц. А. – част имущество

16/30.05.2018 г.

24B10FF4

       

П. И. Н. –  част  имущество

17/01.06.2018 г.

B4D7EAB4

       

С. Л. Б. – част  имущество

18/01.06.2018 г.

D135B5C3

       

Ц. Л. П. – част  имущество

19/04.06.2018 г.

ECB864AC

       

П. Х. И. – част  имущество

20/04.06.2018 г.

948617CE

       

Г.К.М. – част имущество

21/05.06.2018 г.

56A7F28C

       

С. Б. Ц.– част  имущество

22/05.06.2018 г.

2С1Е15А7

       

Д. А. В. – част  имущество

23/05.06.2018 г.

411523DС

       

Д. Г. М. –  част  имущество

24/05.06.2018 г.

0А0СF6EA

       

С. С. М. – част  имущество

25/05.06.2018 г.

C6D24211

       

Т. И. И. – част  имущество

26/05.06.2018 г.

81063687

       

П. Ц. К. – част  имущество

27/05.06.2018 г.

78B0043A

       

Ж. Ч. М. – част  имущество

28/05.06.2018 г.

4AD9051E

       

М. Г. Л.  – част  имущество

29/05.06.2018 г.

431BDA96

       

М. И. Л. – част  имущество

30/07.06.2018 г.

7FA61D64

       

М. В. Е. – част  имущество

31/01.02.2019 г.

494F53CF

   

М. В. Е. – част  интереси

32/01.02.2019 г.

41BD0398
   

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВРАЦА

 

за лицата подали декларации за несъвместимост и декларации за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост  по чл. 35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

 

Инициали на
трите имена на съдебния
служител

Списък на лицата подали Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Част I

 Списък на лицата подали Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1 от чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Част II

Вх.№ и дата на подаване на декларация за несъвместимост

 

Вх.№ и дата на подаване на декларация за промяна
в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост

 

Г. К. М.

1/15.05.2018 г

 

 

М. Г. Л.

2/15.05.2018 г

 

 

Д. А. В.

3/15.05.2018 г

 

 

Д. Г. М.

4/15.05.2018 г

 

 

М. И. Л.

5/15.05.2018 г

 

 

С. Л. Б.

6/15.05.2018 г

 

 

П. И. Н.

7/15.05.2018 г

 

 

М. Ц. А.

8/15.05.2018 г

 

 

П. Ц. К.

9/15.05.2018 г

 

 

Т. И. И.

10/15.05.2018 г

 

 

Ж. Ч. М.

11/15.05.2018 г

 

 

С. С. М.

12/15.05.2018 г

 

 

С. Б. Ц.

13/15.05.2018 г

 

 

Ц. Л. П.

14/15.05.2018 г

 

 

П. Х. И.

15/15.05.2018 г

 

 
М.В.Е
16/01.02.2019 г.
   

 

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР