АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации по ЗПУКИ
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Образув.дела по Изб.кодекс
Актове по Изборния кодекс
Насрочени ДЕЛА
Постановени съдебни АКТОВЕ
Указание за достъп
▪ Актове ◦ 2017 ◦
▪ Актове ◦ 2016 ◦
▪ Актове ◦ 2015 ◦
▪ Актове ◦ 2014 ◦
▪ Актове ◦ 2013 ◦
▪ Актове ◦ 2012 ◦
▪ Актове ◦ 2011 ◦
▪ В ЦУБИПСА
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Връзки с други институции
Окръжен съд Враца
Районен съд Враца
За гр.Враца
 Административен съд Враца    Вещи лица  
 Списък на ВЕЩИТЕ ЛИЦА
47б

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, за 2016 г.

 

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.

Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.

Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.

Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.

Инж. Емил Димитров Туджарски – експерт-криминалист.

Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.

Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.

Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика.

Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.

Николай Асенов Николов – експерт-криминалист

Инж. Николай Николов Велчев – експерт-криминалист.

Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.

Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.

1.2. Трасологични експертизи

Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.

Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.

Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.

Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.

Инж. Емил Димитров Туджарски – експерт-криминалист.

Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.

Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.

Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика.

Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.

Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.

Инж. Николай Николов Велчев – експерт-криминалист.

Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.

Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.

1.3. Съдебно-балистични експертизи

Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.

Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.

Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.

Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.

Инж. Емил Димитров Туджарски – експерт-криминалист.

Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.

Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.

Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.

Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.

Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.

Инж. Николай Николов Велчев – експерт-криминалист.

Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.

Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.

1.4. Дактилоскопични експертизи

Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.

Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.

Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.

Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.

Инж. Емил Димитров Туджарски – експерт-криминалист.

Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.

Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.

Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.

Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.

Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.

Инж. Николай Николов Велчев – експерт-криминалист.

Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.

Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.

Пламен Георгиев Георгиев – експерт-криминалист.

1.5. Биометрични криминалистични експертизи

Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.

Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

Д-р Венцислав Илиев Анков – лекар хирург.

Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и травматология.

Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.

Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.

Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Борис Петров Шахов – молекулярна биология.

Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология.

Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и микробиология.

Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.

Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.

2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Борис Петров Шахов – молекулярна биология.

Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология.

Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и микробиология.

Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.

Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.

2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

Борис Петров Шахов – молекулярна биология.

Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и травматология.

Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.

Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология.

Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и микробиология.

Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.

Д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вътрешни болести; кардиология.

Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и травматология.

Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.

Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.

Д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вътрешни болести; кардиология.

Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.

Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова – психиатър.

Д-р Жулиета Костадинова Павлова – психиатър.

Д-р Надя Емилова Иванова – психиатър.

Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатър.

Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна психиатрия.

3.2. Съдебно-психологична експертиза

Ваня Димитрова Каменова – психолог.

Велина Владимирова Владимирова – психолог; социална и юридическа психология; работа с полиграф.

Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова – психиатър.

Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология.

Диана Венчева Петкова-Конецовска – психолог, психолог-консултант.

Дияна Цветанова Добрева-Христова – психолог; работа с полиграф.

Емил Йорданов Пенов – психолог.

Емилия Владимирова Гарванска – психолог.

Татяна Илиева Антонова – психолог.

Тодор Борисов Тодоров – психолог; работа с полиграф.

Цветомира Ботьова Александрова – психолог.

Цеца Петрова Петърчовска – педагогически съветник; специален педагог; социален педагог; социален работник.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.

Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова – психиатър.

Галя Дойчинова Славкова – клинична психология.

Емилия Владимирова Гарванска – психолог.

Д-р Жулиета Костадинова Павлова – психиатър.

Д-р Надя Емилова Иванова – психиатър.

Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатър.

Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна психиатрия.

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.

Ваня Димитрова Каменова – психолог; специална педагогика; консултативна психология.

Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова – психиатър.

Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология.

Емилия Владимирова Гарванска – психолог.

Д-р Надя Емилова Иванова – психиатър.

Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатър.

Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна психиатрия.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

Александър Панайотов Александров – финансист.

Анелия Асенова Коцова – счетоводител; прогнозиране и планиране.

Веселка Христова Георгиева – счетоводител.

Веселин Борисов Луканов – счетоводител.

Виолета Луканова Иванова – счетоводител.

Георги Антонов Африканов – счетоводител.

Георги Митков Михалчев – счетоводител.

Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.

Грета Николаева Лазарова – счетоводител.

Инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводител; машинен инженер.

Десислава Благовестова Берчева – икономист; счетоводител.

Десислава Веселинова Цветкова – икономист; здравен мениджмънт.

Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт.

Диляна Иванова Николова – икономист.

Евгени Николаев Христов – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор.

Елза Антонова Тодорова – икономист.

Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.

Иван Валентинов Ценов – икономист.

Ивана Захариева Петрова – икономист.

Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – счетоводител.

Ирина Трайкова Узунова – икономист.

Константин Иванов Армянов – счетоводител.

Красимир Петров Иванов – счетоводител.

Лилия Тодорова Иванова – счетоводител.

Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.

Людмила Маринова Генчева – счетоводител.

Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост.

Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини.

Милин Йорданов Генчев – финансист.

Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор.

Мирослав Иванов Цолов – икономист.

Михаил Богданов Богданов – счетоводител.

Наталия Иванова Петрова – счетоводител.

Наташа Каменова Филипова – организация на производството и управление на промишлеността.

Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.

Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор.

Петко Огнянов Ачев – счетоводител.

Петър Илиев Димитров – икономист.

Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Пламен Горанов Първанов – счетоводител.

Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител.

Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси.

Саша Първанова Вълканова – счетоводител; вътрешен одитор.

Сашка Неделкова Луканова – счетоводител.

Силвия Крумова Каменова – финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол.

Силвия Стоянова Катанска – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор; финансово управление и контрол; организация на хотелиерството; педагогическа правоспособност за икономисти; оператор-програмист на ЕИМ.

Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител.

Стефанка Светославова Първанова – икономист.

Стоян Милчев Александров – счетоводител; вътрешен одитор.

Таня Иванова Пешковска-Миронов – счетоводител.

Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.

Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог.

Тодорка Иванова Нетова – финансист.

Хризантема Павлова Петрова – икономист-счетоводител.

Христина Маринова Игнатова – счетоводител.

Христо Пенев Ничовски – финансист.

Цветана Димитрова Бекова – икономист – организация и заплащане на труда.

Цветелина Иванова Мишонова – счетоводител; одит на нефинансовите предприятия.

Юрий Каменов Йорданов – счетоводител; вътрешен одитор.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

Александър Панайотов Александров – финансист.

Анелия Асенова Коцова – счетоводител; прогнозиране и планиране.

Божидар Василев Ангелов – информатика.

Бойко Борисов Ничев – икономист; стопанско управление.

Валентин Иванов Фишев – икономист.

Веселка Христова Георгиева – счетоводител.

Веселин Борисов Луканов – счетоводител.

Генади Красимиров Тодоров – счетоводител.

Георги Антонов Африканов – икономист-счетоводител.

Георги Митков Михалчев – счетоводител.

Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.

Грета Николаева Лазарова – счетоводител.

Десислава Благовестова Берчева – икономист; счетоводител.

Десислава Веселинова Цветкова – икономист; здравен мениджмънт.

Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт.

Диляна Иванова Николова – икономист.

Евгени Николаев Христов – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор.

Елза Антонова Тодорова – икономист.

Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.

Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – счетоводител.

Иван Валентинов Ценов – икономист.

Ивана Захариева Петрова – икономист.

Константин Иванов Армянов – счетоводител.

Красимир Петров Иванов – счетоводител.

Лилия Тодорова Иванова – счетоводител.

Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономист-счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.

Людмила Маринова Генчева – счетоводител.

Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост.

Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини.

Милин Йорданов Генчев – финансист.

Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор.

Михаил Богданов Богданов – счетоводител.

Наталия Иванова Петрова – счетоводител.

Наташа Каменова Филипова – организация на производството и управление на промишлеността.

Николай Благоев Банчовски – икономист.

Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.

Нина Николаевна Топалова – икономическа кибернетика в селското стопанство.

Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор.

Петко Огнянов Ачев – счетоводител.

Петър Илиев Димитров – икономист.

Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител.

Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси.

Саша Първанова Вълканова – счетоводител; вътрешен одитор.

Сашка Неделкова Луканова – счетоводител.

Силвия Крумова Каменова – финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол.

Силвия Стоянова Катанска – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор; финансово управление и контрол; организация на хотелиерството; педагогическа правоспособност за икономисти; оператор-програмист на ЕИМ.

Станимир Емилов Нацев – финансист.

Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител.

Стефанка Светославова Първанова – икономист.

Стоян Милчев Александров – счетоводител; вътрешен одитор.

Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.

Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог.

Тодорка Иванова Нетова – финансист.

Хризантема Павлова Петрова – икономист-счетоводител.

Христина Маринова Игнатова – счетоводител.

Христо Пенев Ничовски – финансист.

Цветана Димитрова Бекова – икономист – организация и заплащане на труда.

Цветана Златанова Николова – финансист.

Юрий Каменов Йорданов – счетоводител; вътрешен одитор.

4.3. Съдебно-стокова експертиза

Божидар Василев Ангелов – информатика.

Бойко Борисов Ничев – икономист; стопанско управление.

Валентин Иванов Фишев – икономист.

Веселин Борисов Луканов – счетоводител.

Веселка Христова Георгиева – счетоводител.

Генади Красимиров Тодоров – счетоводител.

Георги Антонов Африканов – икономист-счетоводител.

Георги Митков Михалчев – счетоводител.

Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.

Десислава Благовестова Берчева – икономист; счетоводител.

Десислава Веселинова Цветкова – икономист; здравен мениджмънт.

Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт.

Диляна Иванова Николова – икономист.

Димитър Иванов Петков – икономист.

Елза Антонова Тодорова – икономист.

Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.

Иван Валентинов Ценов – икономист.

Ивана Захариева Петрова – икономист.

Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономист-счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.

Людмила Маринова Генчева – счетоводител.

Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост.

Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини.

Милин Йорданов Генчев – финансист.

Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор.

Наталия Иванова Петрова – счетоводител.

Наташа Каменова Филипова – организация на производството и управление на промишлеността.

Николай Благоев Банчовски – икономист.

Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.

Петко Огнянов Ачев – счетоводител.

Петър Илиев Димитров – икономист.

Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител.

Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси.

Саша Първанова Вълканова – счетоводител; вътрешен одитор.

Силвия Крумова Каменова – финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол.

Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител.

Стоян Милчев Александров – счетоводител; вътрешен одитор.

Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.

Тодорка Иванова Нетова – финансист.

Хризантема Павлова Петрова – икономист-счетоводител.

Юрий Каменов Йорданов – счетоводител; вътрешен одитор.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – промишлено и гражданско строителство.

Инж. Венеций Спасов Дакев – електроинженер.

Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология и инженерна геология.

Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с вътрешно горене; автомобили и кари.

Инж. Виолета Методиева Рачинска – промишлено и гражданско строителство/строителен инженер.

Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.

Инж. Георги Петров Величков – машинен инженер.

Инж. Геновева Димитрова Манчева – електрообзавеждане и ел.снабдяване/електроинженер.

Инж. Даниела Петрова Върбанова – промишлено и гражданско строителство.

Инж. Димитър Николов Рачински – автоматика и телемеханика.

Инж. Екатерина Борисова Костадинова – промишлено и гражданско строителство/строителен инженер.

Инж. Елка Русева Станчева – радиоелектроника.

Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.

Иван Константинов Димитров – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.

Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.

Инж. Крум Валериев Николов – горско стопанство/инженер по горско стопанство.

Инж. Крум Стилиянов Спиридонов – геодезист.

Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.

Инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер.

Инж. Методи Бориславов Методиев – машинен инженер.

Инж. Милен Симеонов Ячовски – машинен инженер – топлотехника.

Инж. Невена Христова Петрова – топло- и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.

Инж. Нина Василева Дакева – ел. инженер.

Инж. Павлин Тодоров Ненков – технология на машиностроенето и металорежещите машини; специалист по съоръжения с повишена опасност.

Петьо Димитров Димитров – автомобилен транспорт, трактори и кари.

Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност.

Инж. Светлана Николова Мицева – геодезия, картография и фотограметрия.

Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност.

Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК.

Инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено и гражданско строителство – технология – строителен инженер; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

Бранимир Борисов Цеков – транспортна техника и технологии.

Валентин Йорданов Йолов – двигатели с вътрешно горене/автомонтьор.

Веселин Тодоров Иванов – автомобилен транспорт, трактори и кари.

Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с вътрешно горене; автомобили и кари.

Инж. Георги Петров Величков – машинен инженер.

Инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводство и контрол; машинен инженер.

Инж. Деян Йорданов Атанасов – транспорт и енергетика – машинен инженер; автоексперт по специалност автотехническа експертиза.

Иван Веселинов Тодоров – маркетинг и мениджмънт; автотехническа експертиза.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

Искрен Валериев Дилов – управление на интелектуалната собственост; автотехническа експертиза.

Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.

Петьо Димитров Димитров – автомобилен транспорт, трактори и кари; автотехническа експертиза.

Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност.

Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност.

Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК; автотехническа експертиза.

Инж. Тихомир Цветков Трифонов – селскостопанска техника – машинен инженер; противопожарна охрана; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно застраховане; автотехническа експертиза.

Инж. Тодор Филипов Тодоров – инженер информационни технологии; неорганични химични технологии; инспектор по екология; автотехническа експертиза.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология и инженерна геология.

Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с вътрешно горене; автомобили и кари.

Инж. Елка Русева Станчева – радиоелектроника.

Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.

Инж. Димитър Николов Рачински – автоматика и телемеханика.

Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.

Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.

Инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер.

Инж. Методи Бориславов Методиев – машинен инженер.

Инж. Невена Христова Петрова – топло- и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.

Инж. Павлин Тодоров Ненков – технология на машиностроенето и металорежещите машини; специалист по съоръжения с повишена опасност.

Петьо Димитров Димитров – автомобилен транспорт, трактори и кари; автотехническа експертиза.

Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; автотехнически и автооценителни експертизи; инженер по безопасност.

Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК; автотехническа експертиза.

Инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено и гражданско строителство – технология – строителен инженер; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

Божидар Василев Ангелов – информатика (ОПМДИИ).

Георги Тодоров Малджански – автоматика и телемеханика; компютърна техника и интернет.

Наталия Стойчева Предова-Василева – информационни технологии; информационни системи; съдебен експерт по технически проблеми.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – промишлено и гражданско строителство.

Бойко Борисов Ничев – икономика/управление и планиране; стопанско управление; строително-техническа експертиза – част В и К.

Инж. Виолета Методиева Рачинска – промишлено и гражданско строителство/строителен инженер.

Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.

Инж. Георги Христов Каменов – геодезия, картография и строителство.

Инж. Даниела Петрова Върбанова – промишлено и гражданско строителство.

Инж. Екатерина Борисова Костадинова – промишлено и гражданско строителство/строителен инженер.

Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

Инж. Иво Йорданов Иванов – строителен инженер.

Инж. Крум Стилиянов Спиридонов – геодезист.

Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.

Инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер.

Инж. Нина Василева Дакева – ел. инженер.

Инж. Светлана Николова Мицева – геодезия, картография и фотограметрия.

Тодорка Петрова Райновска – строителство и архитектура.

Цветана Иванова Кънова – геодезия, картография и земеустройство.

Цветана Тодорова Иванова – геодезист; картограф.

Инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено и гражданско строителство – технология – строителен инженер; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза

Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

Инж. Мирослав Христов Христов – противопожарна техника и безопасност; педагогическа правоспособност; ограничена проектантска правоспособност по част пожарна безопасност.

Инж. Цветан Георгиев Цветков – ел. снабдяване на промишлените предприятия, електроинженер; противопожарна охрана; строителни правила и норми за осигуряване безопасността при пожар; пожарна безопасност.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза

Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.

Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.

Иван Константинов Димитров – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.

Инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер.

Инж. Милен Симеонов Ячовски – машинен инженер – топлотехника.

Инж. Невена Христова Петрова – топло- и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.

Инж. Николай Лалов Лаловелектроенергетика и ел. обзавеждане.

Инж. Павлин Тодоров Ненков – технология на машиностроенето и металорежещите машини; специалист по съоръжения с повишена опасност.

Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

Петър Стоянов Доневски – зоотехник.

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

6.5. Съдебно-екологична експертиза

Димитър Крумов Николаев – добив на черни метали; базисни компютърни технологии.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

Мирела Стоянова Стоянова – неорганични химични технологии; експерт-криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

Мирела Стоянова Стоянова – неорганични химични технологии; експерт-криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.

7.3. Съдебна физикохимическа експертиза

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

Мирела Стоянова Стоянова – неорганични химични технологии; експерт-криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Петър Стоянов Доневски – зоотехник.

Д-р Пламен Иванов Димитров – ветеринарен лекар.

Д-р Цветан Йорданов Петров – ветеринарен лекар.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза

Валентин Йорданов Йолов – двигатели с вътрешно горене/автомонтьор.

Димо Димитров Дичев – агроном – полевъд.

Емилия Петрова Петрова – полевъдство; зърнопроизводство.

Лилия Иванова Замфирова – лозаро-градинарство и овощарство/агроном.

Инж. Мариана Митева Петкова – инженер-агроном, лозаро-градинарство; педагогическа правоспособност по селскостопански дисциплини.

Петър Стоянов Доневски – зоотехник.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

10. Клас „Оценителни експертизи“

Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – оценител на недвижими имоти (промишлено и гражданско строителство).

Анелия Асенова Коцова – оценител на недвижими имоти (прогнозиране и планиране, банков мениджмънт, счетоводство и контрол).

Анелия Тодорова Лозанова – оценител на машини и съоръжения (счетоводство и контрол; маркетинг и мениджмънт).

Веселин Тодоров Иванов – оценител на автомобили, трактори и кари; оценител на машини и съоръжения (автомобилен транспорт, трактори и кари).

Инж. Веселин Тодоров Пенев – оценител на машини и съоръжения (двигатели с вътрешно горене).

Инж. Виолета Методиева Рачинска – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).

Инж. Георги Петров Величков – оценител на машини и съоръжения (машинен инженер).

Инж. Даниел Иванов Рибарски – оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (счетоводство и контрол/машинен инженер).

Инж. Даниела Петрова Върбанова – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство).

Инж. Деян Йорданов Атанасов – оценител на МПС (машинен инженер).

Димитър Александров Златанов – оценител на земеделски земи (полевъдство).

Инж. Димитър Николов Рачински – оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (автоматика и телемеханика).

Инж. Елка Русева Станчева – оценител на машини, съоръжения и материални активи (радиоелектроника).

Иван Веселинов Тодоров – оценител на автомобили (маркетинг и мениджмънт).

Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).

Инж. Иво Йорданов Иванов – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).

Ирина Трайкова Узунова – оценител на недвижими имоти (икономист).

Д-р Калина Господинова Христова – оценител на животни (ветеринарен лекар).

Катя Цветанова Христова – оценител на битова техника; оценител на движимо имущество (финанси).

Инж. Кирил Илиев Христов – оценител на машини и съоръжения (машинен инженер).

Инж. Крум Валериев Николов – оценител на поземлени имоти в горски територии (инженер по горско стопанство).

Инж. Лариса Борисова Ангелова – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).

Инж. Мариана Христова Цекова – оценител на машини и съоръжения; оценител на недвижими имоти и земеделски земи (строителен хидроинженер).

Мариета Бориславова Минкова – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (аграрна икономика).

Мирела Стоянова Стоянова – оценител на наркотични вещества (експерт-криминалист).

Наталия Стойчева Предова-Василева – оценител на информационни системи (информационни технологии; съдебен експерт по технически проблеми).

Николай Благоев Банчовски – оценител на земеделски земи, подобрения и трайни насаждения; международни икономически отношения.

Инж. Николай Лалов Лалов – оценител на ел. части, битова техника, кабели и др. (електроенергетика и ел. обзавеждане).

Инж. Нина Василева Дакева – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел. инженер).

Оля Костадинова Николова – оценител на лекарствени продукти и наркотични вещества (фармацевт).

Петьо Димитров Димитров – оценител на автомобили, трактори и кари (автомобилен транспорт, трактори и кари).

Петър Илиев Димитров – оценител на недвижими имоти и земеделски земи (икономист).

Инж. Петър Илиев Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер).

Петър Стоянов Доневски – оценител на ферми (зоотехник).

Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).

Петя Валентинова Димитрова – оценител на недвижими имоти (маркетинг и мениджмънт).

Инж. Румяна Миткова Стоянова – оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (технология на металите и металообработваща техника).

Инж. Светлана Николова Мицева – оценител на недвижими имоти (геодезия, картография и фотограметрия).

Силва Трифонова Диковска – оценител на недвижими имоти (икономика на строителството).

Инж. Слави Лазаров Шкортов – оценител на машини и съоръжения; обследване на сгради за енергийна ефективност; оценител на земеделски земи и недвижими имоти (механизация на селското стопанство; машинен инженер).

Инж. Стефчо Петров Симеонов – оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработващата промишленост; автотехническа експертиза (АТТК).

Татяна Илиева Антонова – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология).

Теофил Тодоров Петров – оценител на изделия от благородни метали (търговия; публична администрация).

Инж. Тодор Филипов Тодоров – оценител на земеделски земи и трайни насаждения (инженер информационни технологии).

Тодорка Петрова Райновска – оценител на земеделски земи (строителство и архитектура).

Инж. Тихомир Цветков Трифонов – оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; автотехническа експертиза (машинен инженер).

Цветана Иванова Кънова – оценител на недвижими имоти и земеделски земи (геодезия, картография и земеустройство).

11. Клас „Други съдебни експертизи“

Борис Петров Шахов – специалист по молекулярна биология.

Инж. Веселин Николаев Миндов – експертизи, свързани с околната среда.

Ели Ангелова Георгиева – по прилагане на ЗСПЗЗ и територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Емилия Владимирова Гарванска – педагогика на девиантното поведение.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – фрактодиагностични експертизи на разрушени, прекъснати, откъснати, електротермично разкъсани, взривени и взломени детайли, възли и конструкции.

Инж. Крум Валериев Николов – лесо-инженернотехнически.

Инж. Лариса Борисова Ангелова – пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.

Инж. Мариана Христова Цекова – КСС на СМР; топлофикация.

Мая Иванова Кичева – генетичен анализ на животински и растителни видове; експертиза по писмени данни за съдържание на алкохол в кръвта.

Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист по молекулярна биология; ДНК анализ.

Инж. Нина Василева Дакева – КСС на СМР; топлофикация.

Оля Костадинова Николова – фармакологични експертизи.

Пламен Георгиев Георгиев – изследване на идентификационните номера на рами на автомобили и заличени номера на оръжия по химичен способ.

Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебномедицинска експертиза за алкохолно и медикаментозно повлияване.

Инж. Румяна Миткова Стоянова – безопасност и здраве при работа; трудова медицина и работоспособност.

Румянка Николова Ценова – трудови спорове (икономика на промишлеността; управление на човешките ресурси; индустриални отношения).

Силва Трифонова Диковска – икономист по строителството.

Инж. Слави Лазаров Шкортов – трудови злополуки.

Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебномедицинска експертиза за алкохолно повлияване.

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР