АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Новини
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Декларации по ЗПУКИ
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Обобщена съдебна практика
Дела
Образув.дела по Изб.кодекс
Актове по Изборния кодекс
Насрочени ДЕЛА
Постановени съдебни АКТОВЕ
Указание за достъп
▪ Актове ◦ 2016 ◦
▪ Актове ◦ 2015 ◦
▪ Актове ◦ 2014 ◦
▪ Актове ◦ 2013 ◦
▪ Актове ◦ 2012 ◦
▪ Актове ◦ 2011 ◦
▪ В ЦУБИПСА
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Предложения и оплаквания
Други
Връзки с други институции
Окръжен съд Враца
Районен съд Враца
За гр.Враца
 Административен съд Враца    Вещи лица  
 Списък на ВЕЩИТЕ ЛИЦА
Приложение № 1

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК

 

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжен съд Враца и Административен съд Враца, към Апелативен съд София, за 2015 година :

 

Издаден от Министерство на правосъдието, обнародван в Държавен вестник, брой 7/27.01.2015 г.

 

            КЛАС „КРИМИНАЛИСТИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ”

 

инж. Ангел Илиев Ангелов - криминалист;

инж. Йордан Антов Иванов - криминалист-графолог;

инж. Петър Илиев Петров - криминалист-графолог;

Николай Тодоров Николов - криминалист-биолог;    

Пламен Георгиев Георгиев - криминалист-биолог;

Румен Методиев Андров - криминалист-биолог;

Пенка Джунова Чадова - лаборант-аналитик;

Виолин Веселинов Цветков - криминалист;

Николай Николов Велчев - криминалист;

Евгени Милчов Тодоров криминалист;

Павлин Милчов Петков - криминалист;

Евгени Филипов Николов - криминалист;

Васил Иванов Николов - младши експерт-криминалист;

Цветомир Милчев Данов - криминалист;

Митко Тодоров Резашки - младши експерт-криминалист;

Пламен Христов Дановски - младши експерт-криминалист;

Николай Асенов Николов - криминалист;

Емил Димитров Туджарски - криминалист;

Славейко Иванов Ангелов - младши експерт- криминалист;

Пламен Дамянов Петров – криминалист;

Димитър Цеков Золев - експерт-криминалист;

Иван Ганчев Гурзовски – криминалист;

Валери Емилов Кирилов;

Тихомир Манчев Иванов - младши експерт-криминалист;

Владко Стоянов Иванчовски - младши експерт – криминалист;

Мирела Стоянова Георгиева - криминалист;

                                                                                                                                                        

            КЛАС „СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”

 

д-р Румен Ангелов Найденов - съдебен лекар;

д-р Федя Йорданов Тодоров - съдебен лекар, специалист по съдебна медицина и деонтология;

д-р Николай Стефанов Тошков - специалист по Обща и клинична патология;

Иван Петров Иванов - специалност „акушерство и гинекология;

д-р Мая Иванова Кичева - съдебно-медицинска експертиза за установяване на родителски произход; съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човек; съдебно-биологични експертизи;  и клас „Други съдебни експертизи”, при които се налага използването на ДНК /генетичен/ анализ със съвременни молекулярно-биологични техники;  

Иван Луканов Иванов - ДНК анализ за определяне на родителски произход;

Николай Гинчев Тюфекчиев - съдебно-медицинска експертиза за установяване на родителски произход и съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човек,при които се налага използването на ДНК/генетичен/ анализ със съвременни молекулярно-биологични техники;

д-р Георги Иванов Комитски - специалист по ортопедия и травматология;

д-р Виолета Христова Тодорова - специалист по рентгенология;

д-р Слави Любомиров Георгиев - специалист „Вътрешни болести” и „Кардиология;

д-р Иво Дойчинов Дойчинов - специалист по Обща хирургия;

Борис Петров Шахов - молекулярна биология „съдебно-медицинска експертиза” за установяване на родителския произход и съдебно-медицинска експертиза на човек, при който се налага използването на ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники;

           

КЛАС „СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА НА ПСИХИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ”

 

д-р Жулиета Костадинова Павлова - психиатрична експертиза;

д-р Петя Иванова Кирякова - психиатрична експертиза;

д-р Надя Емилова Иванова - психиатрична експертиза;

д-р Пламен Тихомиров Петров - съдебно-психиатрична експертиза;                                                     

д-р Виктория Виделова Димитрова - съдебно-психиатрична експертиза;                                      

д-р Боянка Василева Китова - съдебно-психиатрична експертиза;

 

„СЪДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА”

 

Снежана Петкова Тетевенска – педагог и психолог;

Анелия Енчева Райчева-Велковска - съдебна експертиза на психичното състояние;

Диана Венчева Петкова – Конецовска – психолог;

Галя Дойчинова Славкова – психолог;

Марияна Василева Рангелова - психолог, медицинска психология и педагогическа  рехабилитация;         

Ваня Димитрова Каменова, висше, съдебно-психологична експертиза;

Емил Йорданов Пеков, висше, психология, съдебно-психологическа експертиза;

Тодор Борисов Тодоров, висше,психология, съдебно-психологическа експертиза;  

Дияна Цветанова Добрева-Христова, висше, психология, съдебно-психологическа експертиза;   

Велина Владимирова Владимирова, висше, психология, съдебно-психологическа експертиза;   

 

КЛАС „СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”

 

Цветана Димитрова Бекова – икономист;

Наташа Каменова Филипова - икономист с диплома за завършена Специализирана школа по специалността  „Трудово законодателство”;

Александър Панайотов Александров – счетоводна отчетност;

Диляна Иванова Николова - счетоводна отчетност;

Димитър Крумов Христов - счетоводна отчетност;

Лиляна Петкова Гецова - Тодорова - счетоводна отчетност;

Михаил Богданов Богданов - счетоводна отчетност;

Цветозар Иванов Николов - счетоводна отчетност;

Петра Лазарова Еленкова - завършила техникум по икономика със специалност „Счетоводител-икономист”;

Стела Костадинова Иванова - счетоводство и контрол;

Петър Илиев Димитров - специалност „Икономика на селското стопанство”;

Милин Йорданов Генчев - икономист-финансист;

Георги Антонов Африканов - икономист-счетоводител;

Виолета Луканова Иванова - счетоводна отчетност;

Стела Русева Русинчовска - съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически  експертизи;

Бисер Тодоров Игнатов - съдебно-счетоводна експертиза, финансово-икономическа експертиза и съдебно-стокова експертиза;

Красен Георгиев Кръстев - съдебно счетоводни експертизи;

Манола Иванова Дизова - оценител на земеделски земи;

Десислава Веселинова Цветкова – съдебно-счетоводни експертизи;

Николина Костадинова Петкова - съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи;

Димитър Ноев Младенов - съдебно счетоводни експертизи;

Саша Първанова Вълканова - икономически експертизи;

Ивана Захариева Петрова - икономист-счетоводител;

Гергана  Петрова Михалчева - икономист-счетоводител;

Георги Милчов Михалчев - икономист-счетоводител;

Малина Иванова Тошева – икономист;

Петко Огнянов Ачев – икономист;

Божидар Василев Ангелов – Съдебно-компютърна-техническа експертиза”, „Съдебно-икономическа експертиза”, „Съдебно финансово-икономически експертизи” и „Съдебно-стокова експертиза;

Евгени Николаев Христов - финансово-счетоводни експертизи;

Веселка Христова Георгиева - съдебно-икономическа експертиза;

Георги Михайлов Георгиев - съдебно-икономическа експертиза;

Мирослав Иванов Цолов - съдебно-икономическа експертиза;

Станимир Емилов Нацев - съдебно-икономическа експертиза;

Валентин Тодоров Готов - счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;

Ивалина Коцева Коцева-Симеонова - счетоводно-икономическа експертиза;

Силвия Крумова Каменова - съдебно счетоводно-икономическа експертиза;

Петър Илиев Петров - оценител недвижими имоти, земеделски земимашини и съоръжения;

Петър Георгиев Петров - съдебно-икономически експертизи;

Антоанета Константинова Николова - съдебно-счетоводни и финансови експертизи;

Елза Антонова Тодорова - съдебно-счетоводни и финансови експертизи;

Васил Харалампиев Илиев – съдебно-икономически експертизи, оценител;

Петрин Кръстев Стоянов - съдебно-счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи;

Леда Пешева Динкова - съдебна финансово-икономическа експертиза;

Генади Красимиров Тодоров - съдебна финансово-икономическа експертиза;

Диана Николова Христова - съдебно финансово-икономическа експертиза;

Мая Христова Каменовска - съдебно-икономически експертизи;

Лилия Тодорова Иванова - съдебно-счетоводни експертизи;

Стоян Милчев Александров - съдебно-икономически експертизи;

Красимир Петров Иванов - счетоводство и контрол;

Людмила Маринова Генчева - счетоводна отчетност;

Христо Пенев Ничовски - финанси и кредит;

Павлина Александрова Николова - счетоводна отчетност;

Зоя Христова Влахова -  икономист системен организатор;

Константин Иванов Армянов - висше, счетоводство и контрол;

Петко Николов Петков - висше, икономист;

Юрий Каменов Йорданов - висше, счетоводство и контрол;

Мирослав Жеков Николов - висше, финанси;

Георги Вълков Първанов - висше, икономист;

Валентин Иванов Фишев - висше, икономист;

Веселин Борисов Луканов - висше, икономист;

Цветелина Иванова Мишонова - висше,счетоводство и контрол;

Малина Иванова Тошева - висше, икономист, търговска несъстоятелност, финансов анализ;

Грета Николаева Лазарова - , висше, икономист-счетоводител;

Пламен Горанов Първанов - висше,икономист-счетоводител;

Христина Маринова Игнатова - средно, счетоводство и контрол;

Анелия Асенова Коцова - икономист, оценка недвижими  имоти;

Десислава Благовестова Берчева, висше,стопанско управление и счетоводство и контрол,съдебно-икономически експертизи;

Румянка Николова Ценова, висше,икономика и управление,експерт по трудови правни проблеми и финансово-счетоводни експертизи;

Стефанка Светославова Първанова, висше,икономист;

Нина Здравкова Бекова-Бонева, висше,международно икономически отношения.Съдебно-счетоводна експертиза" и "съдебна финансово-икономическа експертиза";

Розина Петрова Банова, висше,икономист-организатор. Съдебно-икономическа експертиза;

 

КЛАС "СЪДЕБНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"                       

 

СЪДЕБНА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

 

инж. Геновева Димитрова Манчева – геодезист;

инж. Лариса Борисова Ангелова - строителен инженер геодезист;

инж. Петър Димитров Гърков – геодезист;

инж. Мариана Христова Цекова - строителен инженер, инженерно-техническа, инженерно-технологична, строително-техническа експертиза, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения и земеделски земи;

инж. Милен Симеонов Ячовски  ;

инж. Иво Йорданов Иванов ;

Венеций Спасов Дакев – електроинженер;

Цветана Тодорова Иванова – техник-геодезист;

инж. Венелин Цветанов Герасков - инженер-геодезист;

инж. Стефка Драганова Тонова - инженер-геодезист;

Иван Киров Иванов ;

инж. Елка Русева Станчева - инженерно-техническа експертиза;

инж. Стефан Ганчев Стефанов - инженерно-техническа експертиза;

Мариела Кирилова Георгиева - геодезист,  инженер по електронна техника, оценител на недвижими имоти и земеделска земя;

Даниела Петрова Върбанова - съдебна инженерно-технологична, съдебна строително-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза,  оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения;

инж. Васил Младенов Цветков - строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти и предприятия;

инж. Александрета Николаева Върбанчовска - строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти;

инж. Върбан Пенов Върбанов -  строителен инженер-хидромелиоратор;

инж. Светлана Николова Мицева-Дикова - строителен инженер;

Пенка Тошева Иванова - строителен техник;

Тодорка Петрова Райновска - строителен техник;

Георги Христов Каменов -  строителен техник;

Цветана Иванова Кънова - строителен техник;

Георги Димитров Григоров - строителен техник;

Теменужка Асенова Попова - съдебна строително-техническа експертиза;

Първолета Атанасова Митова - съдебна строително-техническа експертиза;

Иванка Диланова Патлиджанска - строителен инженер, гл.експерт "ВиК", лицензиран оценител на недвижими имоти;

инж.Методи Бориславов Методиев - висше, машинен инженер;

инж.Иван Константинов Димитров - висше, електроинженер;

инж.Емил Русев Русев -     висше, машинен инженер,инженерно-техническа, авто-техническа, инженерно-технологична, подемно транспортни, строителни, пътни, минни машини, въжени линии и влекове,  транспортни ленти;

Сашко Василев Сираков - средно, строителство и архитектура, строително-техническа експертиза;

Невена Христова Петрова, висше, топла и ядрена енергетика, инженерно-техническа  и инженерно-технологична експертиза;

инж.Павлин Тодоров Ненков, висше,технология на машиностроенето, инженерно-техническа  и инженерно-технологична експертиза;

Георги Василев Костов, висше, електроснабдяване и електрообзавеждане."Съдебна инженерно-техническа експертиза;

 

СЪДЕБНА АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

 

инж. Кирил Илиев Христов - автотехническа експертиза;

инж. Георги Петров Величков - машинен инженер;

инж. Даниел Иванов Рибарски - машинен инженер, специалност „двигатели с вътрешно горене” и специалност "счетоводство и контрол";

инж. Веселин Тодоров Пенев - автотехническа експертиза;

Иван Стефанов Цацев - транспортно строителство;

Светослав Тушков Младенов – автотехническа експертиза;

инж. Ивко Пенков Иванов - автотехнически, пожаротехнически, строително технически експертизи, дефектоскопски експертизи;

Марин Тошев Маринов - автотехническа експертиза;

Веселин Тодоров Иванов - оценител на машини и съоръженияавтомобилен транспорт - трактори и кари;

Петьо Димитров Димитров - автомобилен транспорт - трактори и кари;

Валентин Йорданов Йолов, средно, автотранспорт,автомобилна и тракторна техника;

 

СЪДЕБНО КОМПЮТЪРНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

           

Георги Тодоров Малджански -  съдебно компютърно-техническа експертиза;

 

СЪДЕБНО-ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

 

Мирослав Христов Христов, висше, противопожарна техника и безопасност.Съдебно-пожаротехническа експертиза;

 

КЛАС "СЪДЕБНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"

 

СЪДЕБНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

 

д-р Цветан Йорданов Петров - ветеринарна медицина;

Петър Стоянов Доневски – зоотехник, ветеринарна медицина, агрономическа експертиза;

д-р Калина Господинова Христова -  ветеринарен лекар;

 

СЪДЕБНО-АГРОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА       

                                                          

Васил Цветков Галишки - строителен техник и агроном;

Лилия Иванова Замфирова - агроном-инженер, специалност - лозаро-градинарство и овощарство;

Емилия Петрова Петрова, висше, аграрни науки – растениевъдство.Съдебно-агротехническа експертиза;

 

КЛАС "ДРУГИ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ"

 

Димитър Александров Златанов -  експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, земеделски машини, оборудване и съоръжения и единични горски дървета или група дървета;

инж. Виолета Методиева Рачинска - оценител промишлено и гражданско строителство;

Татяна Илиева Антонова - лицензиран оценител на машини, съоръжения, предприятия и недвижими имоти;

инж. Цецка Ангелова Ценова - лицензиран оценител на машини, съоръжения, предприятия и недвижими имоти;

инж. Нина Василева Дакева - лицензиран оценител на предприятия, машини и съоръжения в сферата на електротехниката и електронната промишленост, недвижими имоти;

инж. Димитър Николов Рачински - лицензиран оценител на машини в сферата на електротехниката и електронната промишленост, машиностроенето и металообработването, транспортни средства и предприятия;

Анелия Тодорова Лозанова - лицензиран оценител на машини и съоръжения, на земеделски земи и подобренията върху тях;

инж. Николай Лалов Лалов - оценител на ел. части, битова техника, кабели и други;

инж. Стефчо Петров Симеонов - лицензиран оценител на машини и съоръжения;

Инж. Красимира Любенова Кръстева - лицензиран оценител на недвижими имоти;

Цеца Петрова Петърчовска - експерт по проблеми възникнали с деца и възрастни в областите на Социалната педагогика и лица с криминогенно поведение;

Румяна Миткова Стоянова - машинен инженер, икономист - международно икономическо сътрудничество, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт оценител на инвестиционен проект и на недвижими имоти, автотехнически и автооценителни експертизи, експерт по здравословни и безопасни условия на труд;

инж. Крум Стилиянов Спиридонов – геодезия - кадастър, земеделски земи, цени и ценообразуване в строителството;

Георги Христов Гетовски – оценител, недвижими имоти и земеделски земи,  подобренията върху тях, съдебна инженерно-техническа експертиза;

Ивайло Ангелов Димитров – оценител, недвижими имоти и земеделски земи, подобренията върху тях, финансово-икономическа експертиза;

маг. фарм. Оля Костадинова Николова – съдебна фармацевтично-оценителна експертиза;

Ирина Трайкова Узунова - специалист "счетоводство и контрол", строителен техник, оценител на недвижими имоти;

Бойко Борисов Ничев -  специалист „ВиК” и „ТРЗ”;

Силва Трифонова Диковска - строителен техник, икономист по строителството, оценител на недвижими имоти;

Маргарита Цветанова Митанкина - специалист организация и безопасност на движението по пътищата;

Мариета Бориславова Минкова - оценител на недвижими имоти;

Десислава Здравкова Александрова - висше, археология-антични и средновековни археологически находки, архгеологически движими паметници на културата;

Искрен Валериев Дилов - висше, икономист/оценител на автомобили и авто-части;

Иван Веселинов Тодоров  - висше, икономист, авто-експерт и оценител;

Ели Ангелова Георгиева- висше, експерт по прилагане на Закона  за собствеността и ползване на земеделските земи;

Катя Цветанова Христова, висше, икономист.Оценител на стоки за бита, битова техника и движимо имущество;

Теофил Тодоров Петров,  висше, публична администрация.Оценител на злато, сребро и бижута.гр.Враца;

Димитър Крумов Николаев, висше, добив на черни метали"Съдебно-екологична експертиза и експертизи касаещи опазване на околната среда";

 

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР