АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Новини / Обяви
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Декларации по ЗПУКИ
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Обобщена съдебна практика
Дела
Образув.дела по Изб.кодекс
Насрочени ДЕЛА
Постановени съдебни АКТОВЕ
Указание за достъп
▪ Актове ◦ 2015 ◦
▪ Актове ◦ 2014 ◦
▪ Актове ◦ 2013 ◦
▪ Актове ◦ 2012 ◦
▪ Актове ◦ 2011 ◦
▪...... по Изборния кодекс
▪ Актове ◦ 2010 ◦
▪ В ЦУБИПСА
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Предложения и оплаквания
Други
Връзки с други институции
Окръжен съд Враца
Районен съд Враца
За гр.Враца
ЗАБАВЛЕНИЯ
 Административен съд Враца    Вещи лица  
 Списък на ВЕЩИТЕ ЛИЦА
Приложение № 1

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК

 

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжен съд Враца и Административен съд Враца, към Апелативен съд София, за 2015 година :

 

            КЛАС „КРИМИНАЛИСТИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ”

 

090      инж. Ангел Илиев Ангелов - криминалист, гр. Враца, ж.к. „Сениче” бл. 66, вх.А, ап.6, тел. 092/64-14-20; GSM 0878746571;

091      инж. Йордан Антов Иванов - криминалист-графолог, гр. Враца, ул.„Георги Пенчев” № 2, вх. А, ап. 9, GSM 0888540941;

092      инж. Петър Илиев Петров - криминалист-графолог, гр. Враца, бул.”Втори юни” № 91, ап.19, тел. 092/66-20-65, GSM 0877179965;

095      Николай Тодоров Николов - криминалист-биолог, гр. Враца, ул. „Ген. Леонов” № 60, вх.В, ап.6, GSM 0885251177;    

096      Пламен Георгиев Георгиев - криминалист-биолог, гр. Враца, ул.”Топилки” № 12, GSM 0895092634;

097      Румен Методиев Андров - криминалист-биолог, гр. Враца, ул. „Найден Геров” № 8, вх.А, ап.7, GSM 0888298166;

098      Пенка Джунова Чадова - лаборант-аналитик, гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, бл.1, вх.Б, ап.42, GSM 0898716265;

099      Виолин Веселинов Цветков - криминалист, гр. Враца, ул. „Кирил и Методий” № 35, вх.Б, ап.20, GSM 0898789462;

100      Николай Николов Велчев - криминалист, гр. Враца, бул. „Мито Орозов” № 57, вх.Б, ап.12, GSM 0898716904;

101      Евгени Милчов Тодоров криминалист, гр. Враца, ул. „Петропавловска” № 32, вх.Ж, ап.109, GSM 0898789543;

102      Павлин Милчов Петков - криминалист, гр. Враца, бул. „Никола Войводов”  № 7, вх.А, ап.10, GSM 0898727839;

103      Евгени Филипов Николов - криминалист, гр. Враца, ул. „Георги Пенчев” № 2, вх.В, ап.39, GSM 0898718006;

105      Васил Иванов Николов - младши експерт-криминалист, гр. Враца, ул.„Екзарх Йосиф” № 22, вх.Г, ап.61, GSM 0884104712;

106      Цветомир Милчев Данов - криминалист, гр. Мездра, ул. „Янко Сакъзов” № 4, вх.А, ап.4, GSM 0898731115;

107      Митко Тодоров Резашки - младши експерт-криминалист, гр. Мездра, ул.„Георги Кирков” № 51, вх.А, ап.13, GSM 0898728226;

109      Пламен Христов Дановски - младши експерт-криминалист, гр. Бяла Слатина, ул. „Васил Левски” № 27, вх.А, ап.10,  GSM 0888422630;

110      Николай Асенов Николов - криминалист, гр. Козлодуй, ж.к. „2А”, бл.2, вх.В, ап.8, GSM 0898732016;

112      Емил Димитров Туджарски - криминалист, гр. Оряхово, ул. „Захари Стоянов” № 11, GSM 0889811283;

113      Славейко Иванов Ангелов - младши експерт- криминалист, с. Хубавене, община Роман, ул. „Шипка”, GSM 0888676187;

114      Пламен Дамянов Петров – криминалист, гр. Криводол, ул. „Георги Димитров” № 2, GSM 0888746388;

311      Димитър Цеков Золев - експерт-криминалист, гр. Враца, ул.„Петропавловска” № 32, вх.Б, ап.172,  GSM 0899910888;

312      Иван Ганчев Гурзовски – криминалист, гр. Бяла Слатина, ул. „Димитър Благоев” № 4, GSM 0888/660443;

343      Валери Емилов Кирилов, гр. Бяла Слатина, ул. „Васил Левски” № 25, вх.А, ет.1, ап.1, GSM 0885828299;

392     Тихомир Манчев Иванов - младши експерт-криминалист, гр. Враца, ул.”Никола Войводов”  № 12, вх.А, ап.7;

393     Владко Стоянов Иванчовски - младши експерт – криминалист, гр. Кнежа, ул.”Перущица” № 27;

394     Мирела Стоянова Георгиева - криминалист, химик, гр. Враца, ул. „Илия Кръстеняков” № 16, вх.В, ап.62;

                                                                                                                                                        

            КЛАС „СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”

 

218      д-р Румен Ангелов Найденов - съдебен лекар, гр. Враца, ж.к. „Младост” бл.11, вх.Б, ап.64, GSM 0887252463;

219      д-р Федя Йорданов Тодоров - съдебен лекар, специалист по съдебна медицина и деонтология, гр. Враца, жк. „Младост” бл. 7, вх. В, ап.72, GSM 0888401923;

220      д-р Николай Стефанов Тошков - специалист по Обща и клинична патология, гр. Враца, бул. „Демокрация” № 20, вх. Б, ап.13, GSM 0889711775;

344      Иван Петров Иванов - специалност „акушерство и гинекология”, гр.Враца, ул. „Ген. Леонов” № 95, GSM0899714393;

345/413 д-р Мая Иванова Кичева - съдебно-медицинска експертиза за установяване на родителски произход; съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човек; съдебно-биологични експертизи;  и клас „Други съдебни експертизи”, при които се налага използването на ДНК /генетичен/ анализ със съвременни молекулярно-биологични техники,  гр. София, ул. ”6-ти септември” № 2, ет.1, ап.5/, фирма „Проген” ООД/, GSM 0887575365;  

390      Иван Луканов Иванов - ДНК анализ за определяне на родителски произход, гр. София, ж.к. „Разсадника”, бл.65, вх.Е, ап.12, GSM 0888899634, 0898785640,  тел.02/9205537;

414    Николай Гинчев Тюфекчиев - съдебно-медицинска експертиза за установяване на родителски произход и съдебно-медицинска експертиза за идентификация на човек,при които се налага използването на ДНК/генетичен/ анализ със съвременни молекулярно-биологични техники, гр. София, ул. ”6-ти септември” № 2, ет. 1, ап. 5/, фирма „Проген” ООД/;

400      д-р Георги Иванов Комитски - специалист по ортопедия и травматология, гр. Враца, ул. „Петропавловска” № 32, вх. Б, ап. 1, GSM 0887331114;

401     д-р Виолета Христова Тодорова - специалист по рентгенология, гр. Враца, ул. „Остри Връх” № 1, вх. В, ап. 53, GSM 0888340715;

402      д-р Слави Любомиров Георгиев - специалист „Вътрешни болести” и „Кардиология, гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 63, вх. Г, ап. 47;

404      д-р Иво Дойчинов Дойчинов - специалист по Обща хирургия, гр. Враца, ул. „Ген. Леонов” № 94, ап. 15, GSM 0887/899799;

429      Борис Петров Шахов - молекулярна биология „съдебно-медицинска експертиза” за установяване на родителския произход и съдебно-медицинска експертиза на човек, при който се налага използването на ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники, гр. София, ул. „5-ти септември” № 2, ет. 1, ап. 5/, фирма „Проген” ООД/, GSM 0886432796;

           

            3. КЛАС „СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА НА ПСИХИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ”

 

238      д-р Жулиета Костадинова Павлова - психиатрична експертиза, гр. Враца, ж.к. „Дъбника” бл. 9, вх. Г, ап. 77, GSM 0888492614;

239      д-р Петя Иванова Кирякова - психиатрична експертиза, гр. Враца, ул.„Ангел Грамчев” № 4, вх. В, ап. 55, GSM 0899860480;

240      д-р Надя Емилова Иванова - психиатрична експертиза, гр. Враца, ул.„Река лева” № 52, GSM  0887422440;

241/346           д-р Пламен Тихомиров Петров - съдебно-психиатрична експертиза, гр. Враца, бул. „Втори юни” № 99, GSM 0898280075;                                                     

243      д-р Виктория Виделова Димитрова - съдебно-психиатрична експертиза, гр. Враца, ул. „Кирил и Методий” № 14, тел. GSM 0889503209;                                      

417     д-р Боянка Василева Китова - съдебно-психиатрична експертиза, гр. Враца, ул. „Хаджи Димитър” № 16, вх.Б, ап.16, GSM 0887177549;

 

            3.2.  „СЪДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА”

 

371    Снежана Петкова Тетевенска – педагог и психолог, гр. Бяла Слатина, ул.„Хан Крум” № 39;

396    Анелия Енчева Райчева-Велковска - съдебна експертиза на психичното състояние, гр. Козлодуй, ж.к.2, бл.57, ет.4, ап.10, GSM 0886519989;

410    Диана Венчева Петкова – Конецовска – психолог, гр. Враца, ул. „Бузлуджа” № 1, GSM 0898717417;

418    Галя Дойчинова Славкова – психолог, гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, бл.11, вх.Б, ап.39, GSM 08887249343;

430  Марияна Василева Рангелова - психолог, медицинска психология и педагогическа  рехабилитация, гр. Враца, бул. „2-ри юни” бл.70, вх.А, ап.8, GSM 0878515379;         

466     Ваня Димитрова Каменова, висше, съдебно-психологична експертиза гр.Враца, ул.Васил Априлов № 8, GSM 0877326300

465      Емил Йорданов Пеков, висше, психология, съдебно-психологическа експертиза;гр.София, ж.к.Младост бл.403, вх.3,ап.10, GSM 0878743445,

 464     Тодор Борисов Тодоров, висше,психология, съдебно-психологическа експертиза гр.София,ул.Хайдушка гора № 16, ап.17, GSM 0898781791,

463      Дияна Цветанова Добрева-Христова, висше, психология, съдебно-психологическа експертиза гр.София,ул.Стара планина"№ 84, ап.6,GSM 0888582815,

461      Велина Владимирова Владимирова, висше, психология, съдебно-психологическа експертиза; гр.София, ул."Цар Борис-ІІІ,251,ет.5,ап.8, GSM 0898859102;

 

            4.  КЛАС „СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”

 

210      Цветана Димитрова Бекова – икономист, гр. Враца, ул. „Ангел Грамчев” № 1, GSM 0889700819;

211      Наташа Каменова Филипова - икономист с диплома за завършена Специализирана школа по специалността  „Трудово законодателство”, гр.Враца, ул. „Владимир Заимов” № 1, вх.Г, ап.77, д.т. 092/66-98-15, GSM 0889451508;

261      Александър Панайотов Александров – счетоводна отчетност, гр.Враца, ул. „Стоян Заимов” № 37, вх.А, ап.3;

271, 339  Диляна Иванова Николова - счетоводна отчетност, гр. Мездра, ул. „Баденец” № 4, бл. „Каменица” вх.В, ап.13, тел. 0910/92211, GSM 0888241947;

273      Димитър Крумов Христов - счетоводна отчетност, гр. Враца, ул.„Скакля” № 8, тел. 092/62-91-58;

281      Лиляна Петкова Гецова - Тодорова - счетоводна отчетност, гр. Враца, ул. „Средна гора” № 7;

283      Михаил Богданов Богданов - счетоводна отчетност, гр. Враца, ул.„Дико Илиев” № 4, вх.В, ап.4, GSM 0888777442;

295      Цветозар Иванов Николов - счетоводна отчетност, гр. Враца, ж.к.„Дъбника”, бл.28, вх.В, ап.55, тел. 092/62-15-89;            

303      Петра Лазарова Еленкова - завършила техникум по икономика със специалност „Счетоводител-икономист”, гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 69, вх. В, ап. 31, тел. 62-12-71;

306      Стела Костадинова Иванова - счетоводство и контрол, гр. Враца, ж.к.„Сениче”, бл.55, вх.Б, ап.31, GSM 0886889990;

308      Петър Илиев Димитров - специалност „Икономика на селското стопанство”, гр. Враца, ул. „Братя Миладинови” № 8, вх.А, ап.5, тел.64-03-18, GSM 0882416237;

331/359   Милин Йорданов Генчев - икономист-финансист, гр. Враца, ул.”Васил Кънчов” № 106, тел. 092/626584, GSM 0889394433;

334   Георги Антонов Африканов - икономист-счетоводител, гр. Враца, бул.„Демокрация” № 26, вх.А, ап.15, GSM 0899113957;    

348   Виолета Луканова Иванова - счетоводна отчетност, гр. Враца, ул. „Дико Илиев” № 2, вх.Г, ап.54, тел.092/640367 и GSM 0886/997856;

349   Стела Русева Русинчовска - съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически  експертизи, гр. Враца, ул. „Поп Боюклийски” № 2, тел.092/623096;

350   Бисер Тодоров Игнатов - съдебно-счетоводна експертиза, финансово-икономическа експертиза и съдебно-стокова експертиза, гр. Оряхово, ул. ”Арх. Цолов” № 15, GSM 0889/917815;

351   Красен Георгиев Кръстев - съдебно счетоводни експертизи, гр. Бяла Слатина, ул. „Хаджи Димитър” № 63, GSM 0888/724135;

352   Манола Иванова Дизова - оценител на земеделски земи, гр. Мездра, ул.”Христо Ботев” № 66, вх.А, ап.28, тел.0910/93088 и GSM 0899/525079;

353   Десислава Веселинова Цветкова – съдебно-счетоводни експертизи, гр.Враца, ж.к. „Дъбника” бл.3, вх.А, ап.9, GSM 08878/297472;

354   Николина Костадинова Петкова - съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, с. Паволче, ул. ”Христо Ботев” № 25, GSM 0888/064368;

355   Димитър Ноев Младенов - съдебно счетоводни експертизи, гр. Враца, ж.к.”Дъбника” бл.32, вх.Б, ет.8, ап.40, тел.092/647203 и GSM 0895/860826;

357   Саша Първанова Вълканова - икономически експертизи, гр. Враца, ул.”Скобелев” № 10, вх.Г, ап.91, GSM 0898/666439;

358   Ивана Захариева Петрова - икономист-счетоводител, гр. Враца кв.„Кулата”, ул.”Първа” № 3, тел.092/649535, 0999/947812;

360   Гергана  Петрова Михалчева - икономист-счетоводител, гр. Враца, ул.”Втори юни” № 109, вх.А, ап.10, тел.092/621813, GSM 0884/162900;

361   Георги Милчов Михалчев - икономист-счетоводител, гр. Враца, ул. „Втори юни” № 109, вх.А, ап.10, тел.092/621813, GSM 0889/443040;

362   Малина Иванова Тошева - икономист, гр. Враца, ул. „Скобелев” № 8, вх.Б, ап.15, тел.092/624703, GSM 0888/076173;

363   Петко Огнянов Ачев - икономист, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 23;     

365 Божидар Василев Ангелов – Съдебно-компютърна-техническа експертиза”, „Съдебно-икономическа експертиза”, „Съдебно финансово-икономически експертизи” и „Съдебно-стокова експертиза   ,гр. Враца, ул. „Георги Апостолов” № 1, вх.А, ап.12, GSM 0885839782                                      

375      Евгени Николаев Христов - финансово-счетоводни експертизи, гр.Мездра, ул. „Стефан Караджа”  № 11;

 финансово-счетоводни експертизи,

376      Веселка Христова Георгиева - съдебно-икономическа експертиза, гр.Враца, ул. „Христо Ботев” № 97, вх. Б, ап.18, GSM 0886888622;

377      Георги Михайлов Георгиев - съдебно-икономическа експертиза, гр.Враца, ул. „Найден Геров" №  8, вх. А, ап. № 2;

378      Мирослав Иванов Цолов - съдебно-икономическа експертиза, гр. Враца, ул. „Райна Княгиня" № 20, вх. А, ет. 5, ап. 14,  GSM 0897721267;

381      Станимир Емилов Нацев - съдебно-икономическа експертиза, гр. Враца, ул. „Вардар” № 13, ет. 8, ап. 37,  GSM 0898536915;  

384      Валентин Тодоров Готов - счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи, гр. Враца, ж.к. „Дъбника” бл. № 142, вх. Б, ап. 27, тел. 092/62-20-35,  GSM 0878449927;

385      Ивалина Коцева Коцева-Симеонова - счетоводно-икономическа експертиза, гр. Враца, ул. „Искър” №  3,  вх. Б, ап. 10, GSM 0886844000;

386      Силвия Крумова Каменова - съдебно счетоводно-икономическа експертиза,  гр. Криводол, бул. „Георги Димитров” № 24, тел. 09117/23-09, GSM 0888219095;

388      Петър Илиев Петров - оценител недвижими имоти, земеделски земимашини и съоръжения, гр. Враца, ул. „Трайко Китанчев” № 10, вх. В, ап. 38, тел. 092/62-63-62, GSM 0888258223;

389      Петър Георгиев Петров - съдебно-икономически експертизи, гр. Враца, ул. „Алеко Константинов” № 4, вх. А, ап. 15, тел. 092/666511, GSM 0895369959;

391      Антоанета Константинова Николова - съдебно-счетоводни и финансови експертизи, гр. Враца, ул. „Иванчо Цветков” №  2, вх. Б, ап. 18, GSM 0887218053;

398      Елза Антонова Тодорова - съдебно-счетоводни и финансови експертизи, гр. Враца, ул. „Страцин” №  33, GSM 0898432915;

399      Васил Харалампиев Илиев – съдебно-икономически експертизи, оценител, гр. Оряхово, ул. „6-ти септември”, бл. 4, вх. А,  GSM 08885047185, 0888753954;

405      Петрин Кръстев Стоянов - съдебно-счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи, гр. Враца, ж.к. „Дъбника” № 135, вх. Б, ет. 2, ап. 21, GSM 0887/515553;       

409      Леда Пешева Динкова - съдебна финансово-икономическа експертиза, гр. Враца, ул. „Цар Асен І”  №  36;

415      Генади Красимиров Тодоров - съдебна финансово-икономическа експертиза, гр. Враца, ул. ”Софроний Врачански” №  27;

416      Диана Николова Христова - съдебно финансово-икономическа експертиза, гр. Враца, ул. „Вардар” №  51,  ет. 7, ап. 32, GSM 0896704121;

420      Мая Христова Каменовска - съдебно-икономически експертизи, гр.Враца, ж.к. „Дъбника” бл. 36, вх. Д, ет. 3, ап. 98, GSM 0886506076;

424      Лилия Тодорова Иванова - съдебно-счетоводни експертизи, гр. Враца, ул.„Ясен” №  7;

425      Стоян Милчев Александров - съдебно-икономически експертизи, гр.Враца, ул. „Скакля” № 11, ап. 2, GSM0889/464500;

428      Красимир Петров Иванов - счетоводство и контрол, гр. Враца, ул. „Иван Андрейчин” №  3, ап. 3, GSM 0888/690606;

432      Людмила Маринова Генчева - счетоводна отчетност, гр.Враца, ул. „Васил Кънчов” № 106,  GSM 0878/616831; 

433      Христо Пенев Ничовски - финанси и кредит, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №  4,  вх. Б, ап. 48,  GSM 0888/958694;

434      Павлина Александрова Николова - счетоводна отчетност,  гр. Враца, бул.„Демокрация” № 26, вх. Б, ап. 14, GSM 0898/687118;

438      Зоя Христова Влахова -  икономист системен организатор, гр. Бяла Слатина, ул. „Стефан Караджа” № 19;

441     Константин Иванов Армянов - висше, счетоводство и контрол, гр.Враца, ул.Васил Кънчов № 44, вх.А, ет.4, ап.11, GSM 0888/227195;

444     Петко Николов Петков - висше, икономист, гр.Враца, ж.к.Дъбника, бл.105, ап.64;

445     Юрий Каменов Йорданов - висше, счетоводство и контрол, гр.Враца, бул.Демокрация № 17,  ап.5,GSM 0886/093519;

446     Мирослав Жеков Николов - висше, финанси, гр.Враца, бул.Демокрация № 17, ап.4, GSM 0886/843770;

447     Георги Вълков Първанов - висше, икономист, гр.Враца, ул.Бабуна № 4, GSM 0882/404232;

449     Валентин Иванов Фишев - висше, икономист ,гр.Враца, ул."Н.Войводов" № 42, вх.А, ап.16, GSM 0887 725544,

450     Веселин Борисов Луканов - висше, икономист гр.Враца, бул.Втори юни № 177, вх.Г, ап.7, GSM 0878 877644,

453     Цветелина Иванова Мишонова - висше,счетоводство и контрол гр.Враца, ул.Околчица № 62,вх.Б, ет.3, ап.30, GSM 0876/595986, 

454      Малина Иванова Тошева - висше, икономист, търговска несъстоятелност, финансов анализ гр.Враца, ул.Ген.Скобелев № 8, вх.Б, ап.15, GSM 0888/876173,

456      Грета Николаева Лазарова - , висше, икономист-счетоводител гр.Враца, ул.Константин Фотинов № 3, GSM 0887/861056,

457      Пламен Горанов Първанов - висше,икономист-счетоводител, гр.Враца, ул.Екзарх Йосиф № 32, ап.22, GSM 0887/079797,

459     Христина Маринова Игнатова - средно, счетоводство и контрол гр.Враца, ул.Екзарх Йосиф" 20, вх.А, ап.6, GSM 0886/273572,

460      Анелия Асенова Коцова - икономист, оценка недвижими  имоти гр.Враца, ж.к.Дъбника - Орбита 3, вх.А, ет.2, ап.5, GSM 0899/047731,

469    Десислава Благовестова Берчева, висше,стопанско управление и счетоводство и контрол,съдебно-икономически експертизи; гр.Враца, ул.Спортна № 5, GSM 0878490435,0888490499,

 470     Румянка Николова Ценова, висше,икономика и управление,експерт по трудови правни проблеми и финансово-счетоводни експертизи гр.Враца,ул.Втори юни № 64, вх.Б, ап.11, GSM 0888158888,

474      Стефанка Светославова Първанова, висше,икономист, гр.Враца, ул.Екзарх Йосиф" № 32, ет.5, ап.22, GSM 0888900137,

478      Нина Здравкова Бекова-Бонева, висше,международно икономически отношения.Съдебно-счетоводна експертиза" и "съдебна финансово-икономическа експертиза"   гр.Враца, ул.Генерал Леонов № 60,вх.В,ет.5, ап.71, GSM 0878339881,

480     Розина Петрова Банова, висше,икономист-организатор. Съдебно-икономическа експертиза,гр.Враца, ж.к.Сениче, бл.54, ет.13, ап.65, GSM 0879663363,                              

            5. КЛАС "СЪДЕБНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"                       

 

5.1. СЪДЕБНА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

 

001      инж. Геновева Димитрова Манчева - геодезист, гр. Враца, ул. „Арда” №  10, вх. Б, ап. 29, ет. 5, тел. 62-53-39;  GSM 0885167807;

003      инж. Лариса Борисова Ангелова - строителен инженер геодезист, гр.Враца, бул. „Никола Войводов” № 14, ап. 12, тел. 66-53-77, GSM 0889238781;

005      инж. Петър Димитров Гърков – геодезист, гр. Враца, ул. „Кръстьо Българията” № 21, вх. А, ап. 2, д.т. 092/62-57-52;

163      инж. Мариана Христова Цекова - строителен инженер, инженерно-техническа, инженерно-технологична, строително-техническа експертиза, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения и земеделски земи, гр. Враца, ул. „Райна Княгиня” № 20, вх. А, ап. 19, тел. 092/66-00-40; GSM 0899837679;  

206      инж. Милен Симеонов Ячовски  - гр. Враца, бул. „Демокрация” № 28, вх.А, ап. 5, тел. 092/ 62-51-47; GSM 0886099191;

207      инж. Иво Йорданов Иванов - гр. Враца, ул. „Рашов дол” № 14-А, GSM0887290372;

366      Венеций Спасов Дакев – електроинженер, гр. Враца, ул. „Раковски” № 17, ап. 5, тел.092/626536 и 0888/950880;

380      Цветана Тодорова Иванова – техник-геодезист, гр. Враца, ул. ”Св.св. Кирил и Методий” № 29,  вх. А, ап. 12,  GSM 0876166736;

 382     инж. Венелин Цветанов Герасков - инженер-геодезист, гр. Враца, ул.„Леденика” № 1, ап. 6,  0898367555;

387      инж. Стефка Драганова Тонова - инженер-геодезист,  гр. Враца, ул.„Морава” №  6, ап. 4, тел. 092/66-51-74; GSM 0877797577;

403      Иван Киров Иванов -  гр. Враца, ул. „Софроний Врачански” № 36;

411      инж. Елка Русева Станчева - инженерно-техническа експертиза,  гр.Враца, бул. „Демокрация” № 31, вх. В, ап. 10, GSM 0889191357;

412      инж. Стефан Ганчев Стефанов - инженерно-техническа експертиза,  ул.„Сестри Хаджикръстеви” №  20, вх. Г, ап. 66, GSM 0878733514;

419      Мариела Кирилова Георгиева - геодезист,  инженер по електронна техника, оценител на недвижими имоти и земеделска земя, гр. Враца, ул.„Васил Кънчов” № 76, вх. Б, ап. 2, GSM 0896852877;

423      Даниела Петрова Върбанова - съдебна инженерно-технологична, съдебна строително-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза,  оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, гр.Враца, ул. „Проф.Димитър Йоцов” № 1, ет. 4, ап.31, GSM 0887824148, 0897/821321;                

018      инж. Васил Младенов Цветков - строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти и предприятия, гр. Враца, бул. „Втори юни” №60, вх. А, ап. 9, тел. 62-56-12; GSM 0889896322;

021      инж. Александрета Николаева Върбанчовска - строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, гр. Враца, бул. „Демокрация” № 61, тел. 092/66-63-38;  GSM 0889317926;

023      инж. Върбан Пенов Върбанов -  строителен инженер-хидромелиоратор, гр. Враца, ул. „Илия Кръстеняков” № 2, вх. Б, ап. 21, GSM 0878360523;

027      инж. Светлана Николова Мицева-Дикова - строителен инженер, гр.Мездра, ул. „Пирин” № 1, GSM 0888788 353;

037      Пенка Тошева Иванова - строителен техник, гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, бл. „Орбита” № 5, вх. Б, ап. 29, д.т. 64-95-96;

041      Тодорка Петрова Райновска - строителен техник, гр. Враца, ул. „Екзарх  Йосиф” № 63, вх. Д, ап. 61, GSM 0877349690;

049      Георги Христов Каменов -  строителен техник в община Хайредин, с.Бутан, община Козлодуй, област Враца;

051      Цветана Иванова Кънова - строителен техник, гр. Враца, ул.„Подбалканска” № 73, тел. 092/ 62-57-81, GSM 0878865396;

053      Георги Димитров Григоров - строителен техник, с. Руска бяла, община Мездра, област Враца, тел. 0910/52-57;

364      Теменужка Асенова Попова - съдебна строително-техническа експертиза, гр. Враца, ул. ”Васил Кънчов” № 70, ап. 2, тел.0889918261;

374      Първолета Атанасова Митова - съдебна строително-техническа експертиза, с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца, ул. „Вихрен” № 5, GSM 08885564124;

422      Иванка Диланова Патлиджанска - строителен инженер, гл.експерт "ВиК", лицензиран оценител на недвижими имоти, гр. Враца, ул. „Вардар” №11, ап. 40, GSM 08998629967;

442     инж.Методи Бориславов Методиев - висше, машинен инженер, гр.Враца, бул.Мито Орозов № 16, вх.Б, ап.6;

443     инж.Иван Константинов Димитров - висше, електроинженер, гр.Враца, бул.Втори юни № 62, ап.16, GSM  0884/010335;

452     инж.Емил Русев Русев -     висше, машинен инженер,инженерно-техническа, авто-техническа, инженерно-технологична, подемно транспортни, строителни, пътни, минни машини, въжени линии и влекове,  транспортни ленти гр.София Младост 1 -Мусатеница бл.87, вх.7, ет.6, ап.84, GSM 0879/829743,

455      Сашко Василев Сираков - средно, строителство и архитектура, строително-техническа експертиза, гр.Враца, Сениче бл.55, вх.Ж, ет.VІ, ап.139 GSM 0885/472828,

467      Невена Христова Петрова, висше, топла и ядрена енергетика, инженерно-техническа  и инженерно-технологична експертиза гр.Враца, ж.к.Дъбника бл.105,ап-63, GSM 0888061203,

468      инж.Павлин Тодоров Ненков, висше,технология на машиностроенето, инженерно-техническа  и инженерно-технологична експертиза гр.Враца, ул.ген.Скобелев 10, вх.Г,ап.68, GSM0895292829,         

477      Георги Василев Костов, висше, електроснабдяване и електрообзавеждане."Съдебна инженерно-техническа експертиза гр.Враца, ул.Илия Кръстеняков" № 16, вх.Б, ет.1,ап.23, GSM 0885108705,

 

            5.2. СЪДЕБНА АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

 

072      инж. Кирил Илиев Христов - автотехническа експертиза, гр. Враца, бул.„Христо Ботев” № 146,  вх. Б, ап. 23, тел. 092/64-98-36; GSM 0898771299;

                                                                                                                                            

082      инж. Георги Петров Величков - машинен инженер, гр. Враца, ул. „Алеко Константинов” № 4, вх. А, ап. 15,  д.т. 3-45-11,  GSM 0887851581;

                                                                                                                                            

083      инж. Даниел Иванов Рибарски - машинен инженер, специалност „двигатели с вътрешно горене” и специалност "счетоводство и контрол", гр.Враца, ул. „Илинден” № 1-а, вх. Б, ап. 40, тел. 62-17-49, GSM 0888/298317;

310      инж. Веселин Тодоров Пенев - автотехническа експертиза, гр. Враца, ул.„Илия Кръстеняков” № 14, вх. А, ап. 33, тел.092/62-12-48, GSM 0889323113;

367      Иван Стефанов Цацев - транспортно строителство, гр. София, ж.к.„Дианабад” бл. № 5, вх. Б, ап. 29, тел.02/9628101, 0888177711;

383      Светослав Тушков Младенов – автотехническа експертиза, гр. Враца, ул.„Неофит Бозвели” № 32, GSM 0878360632;

395      инж. Ивко Пенков Иванов - автотехнически, пожаротехнически, строително технически експертизи, дефектоскопски експертизи, гр. Варна, ул.„Студентска” № 1, тел.052/383466, GSM 0898348374 и GSM 0898348351;

397      Марин Тошев Маринов - автотехническа експертиза, гр.Мизия, ул.„Ал.Якимов” № 20, бл. 5, вх. Б, ап. 31, GSM 0893766799;

436   Веселин Тодоров Иванов - оценител на машини и съоръженияавтомобилен транспорт - трактори и кари, гр. Плевен, ул. „Стефан Караджа” №60, GSM 0885611664;

437      Петьо Димитров Димитров - автомобилен транспорт - трактори и кари гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” № 23, GSM 0988614640.

476      Валентин Йорданов Йолов, средно, автотранспорт,автомобилна и тракторна техника.гр.Враца, ул.Райна Княгиня 20, вх.Б, ет.2,ап.29, GSM0878103755,

 

           

            5.4. СЪДЕБНО КОМПЮТЪРНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

           

421      Георги Тодоров Малджански -  съдебно компютърно-техническа експертиза, гр. Враца, ул. „Полковник Кетхудов” № 33, вх. А, ап. 2, ет. 1, GSM0893715555;

           

5.6. СЪДЕБНО-ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

 

473      Мирослав Христов Христов, висше, противопожарна техника и безопасност.Съдебно-пожаротехническа експертиза.      гр.Враца,бул.Втори юни 101, вх.А, ап.10, GSM 0885818033,                                     

 

            8. КЛАС "СЪДЕБНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"

           

8.1. СЪДЕБНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

 

133      д-р Цветан Йорданов Петров - ветеринарна медицина; гр. Враца, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 20, тел. 62-96-72;

138/315    Петър Стоянов Доневски – зоотехник, ветеринарна медицина, агрономическа експертиза, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 72, вх. Б ет. 3, ап.23, тел. 092/66-02-07  GSM 0899140437;

407      д-р Калина Господинова Христова -  ветеринарен лекар, гр.Мездра, ул.„Стамболийски” № 112, вх. Б, ап. 6, GSM 0888581208;

 

            8.2. СЪДЕБНО-АГРОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА       

                                                          

309      Васил Цветков Галишки - строителен техник и агроном, гр. Оряхово, ул.„ Христо Смирненски” №  23, тел. 09171/2318;                                                                                                                                   

439      Лилия Иванова Замфирова - агроном-инженер, специалност - лозаро-градинарство и овощарство, гр.Враца, ул."Екзарх Йосиф" № 46, вх.Г, ап.4, GSM 0888422625.                                                                                                                            

479     Емилия Петрова Петрова, висше, аграрни науки – растениевъдство.Съдебно-агротехническа експертиза.гр.Враца ул.Стоян Кялъчев № 1, GSM 0887457748,         

           

            10. КЛАС "ДРУГИ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ"

 

065      Димитър Александров Златанов -  експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, земеделски машини, оборудване и съоръжения и единични горски дървета или група дървета, гр. Козлодуй, ул. „Освободител” № 134,  тел. 0973/8-32-00, GSM 0888331574;

140      инж. Виолета Методиева Рачинска - оценител промишлено и гражданско строителство, гр. Враца, бул. „Никола Войводов” № 42, вх. Б, ап. 30,  тел. 62-22-76; GSM 0889819662;

146      Татяна Илиева Антонова - лицензиран оценител на машини, съоръжения, предприятия и недвижими имоти, гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф” №44, вх. В, ап. 2, GSM 0888792255;

147      инж. Цецка Ангелова Ценова - лицензиран оценител на машини, съоръжения, предприятия и недвижими имоти, гр. Враца, ул. „Родопи” № 3, ап.5, ет. 2;

148      инж. Нина Василева Дакева - лицензиран оценител на предприятия, машини и съоръжения в сферата на електротехниката и електронната промишленост, недвижими имоти, гр. Враца, ул. „Найден Геров” № 10, вх. А, ап.20, тел. 092/629120, GSM 0888232346;

149      инж. Димитър Николов Рачински - лицензиран оценител на машини в сферата на електротехниката и електронната промишленост, машиностроенето и металообработването, транспортни средства и предприятия, гр. Враца, бул. „Никола Войводов” № 42, вх. Б, ап. 30, тел.092/622276, GSM 0888036626;

152      Анелия Тодорова Лозанова - лицензиран оценител на машини и съоръжения, на земеделски земи и подобренията върху тях, гр. Враца, ул.„Мак” № 4   , GSM 0878903461;                                                                                                                  

177      инж. Николай Лалов Лалов - оценител на ел. части, битова техника, кабели и други, гр. Мездра, ул. „Владимир Заимов” № 15, GSM 0895070068;                            

179      инж. Стефчо Петров Симеонов - лицензиран оценител на машини и съоръжения, гр. Мездра, ул. „Патриарх Евтимий” № 12, вх. Б, ет. 5,ап.13, GSM0887585559;                                                                                                       

319      Инж. Красимира Любенова Кръстева - лицензиран оценител на недвижими имоти, гр. Враца, ул. „Дико Илиев” № 15, тел. 092/646920,  GSM0884423671;         

368      Цеца Петрова Петърчовска - експерт по проблеми възникнали с деца и възрастни в областите на Социалната педагогика и лица с криминогенно поведение, гр. Враца, ж.к. ”Младост” бл. № 11, вх. В, ап. 67, тел. 092/66-64-87;

369      Румяна Миткова Стоянова - машинен инженер, икономист - международно икономическо сътрудничество, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт оценител на инвестиционен проект и на недвижими имоти, автотехнически и автооценителни експертизи, експерт по здравословни и безопасни условия на труд, гр. Перник, ул. „Никола Козлев”, GSM  0899655795 и GSM 0887251444;

 370     инж. Крум Стилиянов Спиридонов – геодезия - кадастър, земеделски земи, цени и ценообразуване в строителството, гр. Враца, бул.„Втори юни”№ 62, ап.15, тел.092/621852 и GSM 0888003004;

372      Георги Христов Гетовски – оценител, недвижими имоти и земеделски земи,  подобренията върху тях, съдебна инженерно-техническа експертиза, гр.Враца, ж.к. „Младост” бл. № 6, вх. Г, ап.106, тел.092/66-68-93, GSM 0886847818;

373      Ивайло Ангелов Димитров – оценител, недвижими имоти и земеделски земи, подобренията върху тях, финансово-икономическа експертиза, гр. Враца, ул. „Кръстьо Българията” № 15, вх. А, ап. 9, тел. 092/62-08-03, GSM 0886039606;

379      маг. фарм. Оля Костадинова Николова – съдебна фармацевтично-оценителна експертиза, гр. Враца, ул. „Климент Охридски” № 14, ап. 2,  GSM0888349884;

406      Ирина Трайкова Узунова - специалист "счетоводство и контрол", строителен техник, оценител на недвижими имоти, гр. Враца, ул. „Ген. Леонов” № 76, вх. В, ап. 36;

408      Бойко Борисов Ничев -  специалист „ВиК” и „ТРЗ”, гр. Враца, ул. „Ангел Кънчев” №  20, вх. Б, ап. 8, GSM 0888398985;

426      Силва Трифонова Диковска - строителен техник, икономист по строителството, оценител на недвижими имоти, гр. Враца, ул. „Демокрация” №15, вх. А, ап. 22,  GSM 0899/120005;

431      Маргарита Цветанова Митанкина - специалист организация и безопасност на движението по пътищата, гр. Враца, ул. „Леденика” № 4, GSM0887663975;

435      Мариета Бориславова Минкова - оценител на недвижими имоти,  гр.Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 77, вх. В, ап. 55, ет. 2, GSM 0898509985.

440  Десислава Здравкова Александрова - висше, археология-антични и средновековни археологически находки, архгеологически движими паметници на културата, гр.София, р-н Оборище, ул.Силистра № 13, ет.1 ап.3, GSM 0885/551960;

448     Искрен Валериев Дилов - висше, икономист/оценител на автомобили и авто-части, гр.Враца, ул."Демокрация" № 7, вх.В, ап.28;

451     Иван Веселинов Тодоров  - висше, икономист, авто-експерт и оценител,

гр.Враца, ж.к."Дъбника" бл.131, вх.Б, ап.19,  GSM  0889 441 891,

458  Ели Ангелова Георгиева- висше, експерт по прилагане на Закона  за собствеността и ползване на земеделските земи,гр.Враца,ул.Одрин № 3, ап.9, GSM 0887/178814,

472      Катя Цветанова Христова, висше, икономист.Оценител на стоки за бита, битова техника и движимо имущество. гр.Враца, ул.Демокрация 15, вх.А, ап.8, GSM 0886497000,

471      Теофил Тодоров Петров,  висше, публична администрация.Оценител на злато, сребро и бижута.гр.Враца, ул.Демокрация 15,вх.А, ап.22, GSM 0899120002,.

475      Димитър Крумов Николаев, висше, добив на черни метали"Съдебно-екологична експертиза и експертизи касаещи опазване на околната среда" гр.Враца, ул.Ген.Скобелев № 1, ет.1, ап.1, GSM 0886374237,

 

 

 

 

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР