АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Дела по Изб.кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
За гр.Враца
 Административен съд Враца    Вещи лица  
 Списък на ВЕЩИТЕ ЛИЦА
Untitled Document

        

АКТУАЛИЗИРАН С П И С Ъ К
на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжен съд - Враца и Административен съд - Враца за 2019 г.
Утвърден с решение по протокол от 23.10.2018г., т.4  на Комисията  по чл.401, ал.1 от ЗСВ

1. Клас "Криминалистични експертизи"
1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

инж. Ангел Илиев Ангелов – експерт криминалист
Виолин Веселинов Цветков - експерт криминалист
Евгени Милчов Тодоров - експерт криминалист
Евгени Филипов Николов - експерт криминалист
инж. Емил Димитров Туджарски - експерт криминалист
Иван Ганчев Гурзовски - експерт криминалист
Иван Христов Иванов - експерт криминалист
Иван Ценов Мавров - експерт криминалист
ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика
инж. Йордан Антов Иванов - експерт криминалист
Николай Асенов Николов - експерт криминалист
инж. Николай Николов Велчев - експерт криминалист
Павлин Милчов Петков - експерт криминалист
Петър Илиев Петров – експерт криминалист

1.2. Трасологични експертизи

инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер химик
Виолин Веселинов Цветков - експерт криминалист
Евгени Милчов Тодоров - експерт криминалист
Евгени Филипов Николов - експерт криминалист
инж. Емил Димитров Туджарски - експерт криминалист
Иван Ганчев Гурзовски - експерт криминалист
Иван Христов Иванов - експерт криминалист
Иван Ценов Мавров - експерт криминалист
ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика
инж. Йордан Антов Иванов - експерт криминалист
Николай Асенов Николов - експерт криминалист
инж. Николай Николов Велчев - експерт криминалист
Павлин Милчов Петков - експерт криминалист
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф

1.3. Съдебно-балистични експертизи

инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер химик
Виолин Веселинов Цветков - експерт криминалист
Евгени Милчов Тодоров - експерт криминалист
Евгени Филипов Николов - експерт криминалист
инж. Емил Димитров Туджарски - експерт криминалист
Иван Ганчев Гурзовски - експерт криминалист
Иван Христов Иванов - експерт криминалист
Иван Ценов Мавров - експерт криминалист
инж. Йордан Антов Иванов - експерт криминалист
Николай Асенов Николов - експерт криминалист
инж. Николай Николов Велчев - експерт криминалист
Павлин Милчов Петков - експерт криминалист
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф

1.4. Дактилоскопни експертизи

инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер химик
Виолин Веселинов Цветков - експерт криминалист
Евгени Милчов Тодоров - експерт криминалист
Евгени Филипов Николов - експерт криминалист
инж. Емил Димитров Туджарски - експерт криминалист
Иван Ганчев Гурзовски - експерт криминалист
Иван Христов Иванов - експерт криминалист
Иван Ценов Мавров - експерт криминалист
инж. Йордан Антов Иванов - експерт криминалист
Николай Асенов Николов - експерт криминалист
инж. Николай Николов Велчев - експерт криминалист
Павлин Милчов Петков - експерт криминалист
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф
Пламен Георгиев Георгиев - експерт криминалист

1.5. Биометрични криминалистични експертизи

Иван Ганчев Гурзовски - експерт криминалист

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина
д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология

2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

д-р Венцислав Илиев Анков – лекар хирург
д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и травматология
д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург
д-р Мирослав Иванов Методиев - стоматолог
д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина
д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Борис Петров Шахов – молекулярна биология
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и микробиология
д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина
д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология

2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Борис Петров Шахов – молекулярна биология
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и микробиология
д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина
д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология

2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

Борис Петров Шахов – молекулярна биология
д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и травматология
д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия
д-р Мирослав Иванов Методиев - стоматолог
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и микробиология
д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина
д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вътрешни болести; кардиология;
д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология

2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и травматология
д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург
д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина
д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вътрешни болести; кардиология;
д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология

3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

д-р Боянка Василева Китова - психиатър
д-р Жулиета Костадинова Павлова - психиатър
д-р Петя Иванова Кирякова - психиатър
д-р Пламен Тихомиров Петров - съдебна психиатрия

3.2. Съдебно-психологична експертиза

Ваня Димитрова Димитрова - психолог
Велина Владимирова Владимирова – психолог; социална и юридическа психология; работа с полиграф
Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология
Диана Венчева Петкова-Конецовска - психолог, психолого-консултант
Дияна Цветанова Добрева-Христова – психолог; работа с полиграф
Емил Йорданов Пенов – психолог
Емилия Владимирова Гарванска – психолог
Татяна Илиева Антонова – психолог
Тодор Борисов Тодоров – психолог; работа с полиграф
Цветомира Ботьова Александрова – психолог
Цеца Петрова Петърчовска - педагогически съветник; специален педагог; социален педагог; социален работник

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

д-р Боянка Василева Китова - психиатър
Велина Иванова Тодорова - психолог
Галя Дойчинова Славкова - клинична психология
Емилия Владимирова Гарванска - психолог
д-р Жулиета Костадинова Павлова - психиатър
д-р Петя Иванова Кирякова - психиатър
д-р Пламен Тихомиров Петров - съдебна психиатрия

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

д-р Боянка Василева Китова - психиатър
Ваня Димитрова Каменова – психолог; специална педагогика; консултативна психология
Велина Иванова Тодорова - психолог
Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология
Емилия Владимирова Гарванска - психолог
д-р Петя Иванова Кирякова - психиатър
д-р Пламен Тихомиров Петров - съдебна психиатрия

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

Александър Панайотов Александров – финансист
Анелия Асенова Коцова – счетоводител; прогнозиране и планиране
Веселка Христова Георгиева - счетоводител
Веселин Борисов Луканов - счетоводител
Виолета Луканова Иванова - счетоводител
Владимир Христов Балинов - счетоводител
Георги Антонов Африканов - счетоводител
Георги Митков Михалчев - счетоводител
Гергана Петрова Михалчева - счетоводител
Грета Николаева Лазарова - счетоводител
инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводител; машинен инженер
Десислава Благовестова Берчева – икономист; счетоводител
Десислава Веселинова Цветкова – икономист; здравен мениджмънт
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт
Диляна Иванова Николова – икономист
Евгени Николаев Христов – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор
Елза Антонова Тодорова – икономист
Зоя Христова Георгиева - икономист системен организатор; одитор в публичния сектор
Иван Валентинов Ценов – икономист
Ивана Захариева Петрова – икономист;
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова - счетоводител
Ирина Трайкова Узунова – икономист
Константин Иванов Армянов - счетоводител
Красимир Петров Иванов - счетоводител
Лилия Тодорова Иванова - счетоводител
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика
Людмила Маринова Генчева - счетоводител
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост
Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини
Милин Йорданов Генчев – финансист
Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор
Мирослав Иванов Цолов – икономист
Михаил Богданов Богданов - счетоводител
Наталия Иванова Петрова - счетоводител
Наташа Каменова Филипова - организация на производството и управление на промишлеността
Нина Здравкова Бекова-Бонева - счетоводител
Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор
Петко Огнянов Ачев - счетоводител
Петър Цветанов Петров - икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи
Пламен Горанов Първанов - счетоводител
Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител
Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител
Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси
Саша Първанова Вълканова – счетоводител; вътрешен одитор
Сашка Неделкова Луканова - счетоводител
Силвия Крумова Каменова – финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол
Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител
Стефанка Светославова Първанова – икономист
Стоян Милчев Александров – счетоводител; вътрешен одитор
Таня Иванова Пешковска-Миронов - счетоводител
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител
Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог
Хризантема Павлова Петрова – икономист-счетоводител
Христина Маринова Игнатова – счетоводител
Христо Пенев Ничовски – финансист
Цветана Димитрова Бекова – икономист-организация и заплащане на труда
Цветелина Иванова Мишонова – счетоводител; одит на нефинансовите предприятия
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител; вътрешен одитор

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

Александър Панайотов Александров – финансист
Анелия Асенова Коцова – счетоводител; прогнозиране и планиране
Божидар Василев Ангелов - информатика
Бойко Борисов Ничев – икономист; стопанско управление
Валентин Иванов Фишев – икономист
Веселка Христова Георгиева – счетоводител
Веселин Борисов Луканов – счетоводител
Генади Красимиров Тодоров – счетоводител
Георги Антонов Африканов – икономист– счетоводител
Георги Митков Михалчев – счетоводител
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител
Грета Николаева Лазарова – счетоводител
Десислава Благовестова Берчева – икономист; счетоводител
Десислава Веселинова Цветкова – икономист; здравен мениджмънт
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт
Диляна Иванова Николова – икономист
Евгени Николаев Христов – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор
Елза Антонова Тодорова – икономист
Зоя Христова Георгиева - икономист системен организатор; одитор в публичния сектор
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова - счетоводител
Иван Валентинов Ценов – икономист
Ивана Захариева Петрова – икономист
Константин Иванов Армянов – счетоводител
Красимир Петров Иванов – счетоводител
Лилия Тодорова Иванова – счетоводител
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономист– счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика
Людмила Маринова Генчева – счетоводител
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост
Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини
Милин Йорданов Генчев – финансист
Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор
Михаил Богданов Богданов – счетоводител
Наталия Иванова Петрова – счетоводител
Наташа Каменова Филипова - организация на производството и управление на промишлеността
Николай Благоев Банчовски – икономист;
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител
Нина Николаевна Топалова - икономическа кибернетика в селското стопанство
Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор
Петко Огнянов Ачев – счетоводител
Петър Цветанов Петров - икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи
Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител
Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител
Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси
Саша Първанова Вълканова – счетоводител; вътрешен одитор
Сашка Неделкова Луканова – счетоводител
Силвия Крумова Каменова – финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол
Станимир Емилов Нацев – финансист
Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител
Стефанка Светославова Първанова – икономист
Стоян Милчев Александров – счетоводител; вътрешен одитор
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител
Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог
Хризантема Павлова Петрова – икономист-счетоводител
Христина Маринова Игнатова – счетоводител
Христо Пенев Ничовски – финансист
Цветана Димитрова Бекова – икономист-организация и заплащане на труда
Цветана Златанова Николова – финансист
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител; вътрешен одитор

4.3. Съдебно-стокова експертиза

Божидар Василев Ангелов - информатика
Бойко Борисов Ничев – икономист; стопанско управление
Валентин Иванов Фишев – икономист
Веселин Борисов Луканов – счетоводител
Веселка Христова Георгиева – счетоводител
Генади Красимиров Тодоров – счетоводител
Георги Антонов Африканов – икономист - счетоводител
Георги Митков Михалчев – счетоводител
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител
Десислава Благовестова Берчева – икономист; счетоводител
Десислава Веселинова Цветкова – икономист; здравен мениджмънт
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт
Диляна Иванова Николова – икономист
Димитър Иванов Петков - икономист
Елза Антонова Тодорова – икономист
Зоя Христова Георгиева - икономист системен организатор; одитор в публичния сектор
Иван Валентинов Ценов – икономист
Ивана Захариева Петрова – икономист
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономист– счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика
Людмила Маринова Генчева – счетоводител
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост
Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини
Милин Йорданов Генчев - финансист
Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор
Наталия Иванова Петрова – счетоводител
Наташа Каменова Филипова - организация на производството и управление на промишлеността
Николай Благоев Банчовски – икономист;
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител
Петко Огнянов Ачев – счетоводител
Петър Цветанов Петров - икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи
Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител
Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител
Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси
Саша Първанова Вълканова – счетоводител; вътрешен одитор
Силвия Крумова Каменова – финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол
Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител
Стоян Милчев Александров – счетоводител; вътрешен одитор
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител
Хризантема Павлова Петрова – икономист-счетоводител
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител; вътрешен одитор

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

инж. Александрета Николаева Върбанчовска - промишлено и гражданско строителство
инж. Венеций Спасов Дакев – електроинженер
инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология и инженерна геология
инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с вътрешно горене; автомобили и КАРИ
инж. Георги Василев Костов – електроинженер
инж. Георги Петров Величков – машинен инженер
инж. Геновева Димитрова Манчева – инженер-геодезист
инж. Даниела Петрова Върбанова - промишлено и гражданско строителство
инж. Димитър Николов Рачински – автоматика и телемеханика
инж. Екатерина Борисова Костадинова – промишлено и гражданско строителство/строителен инженер
инж. Елка Русева Станчева – радиоелектроника
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника
Иван Константинов Димитров – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия
инж. Иванка Диланова Патлиджанска - водоснабдяване и канализация/строителен инженер
ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
инж. Искрен Кирилов Илиев - ел.инженер
инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер
инж. Крум Валериев Николов - горско стопанство/инженер по горско стопанство
инж. Крум Стилиянов Спиридонов - геодезист
инж. Лариса Борисова Ангелова - геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти
инж. Мариана Христова Цекова - строителен хидроинженер
инж. Милен Симеонов Ячовски – машинен инженер - топлотехника
инж. Невена Христова Петрова – топло и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност
инж. Нина Василева Дакева – ел.инженер
инж. Павлин Тодоров Ненков - технология на машиностроенето и металорежещите машини; специалист по съоръжения с повишена опасност
Петьо Димитров Димитров - автомобилен транспорт, трактори и КАРИ
инж. Румяна Миткова Стоянова - технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност
инж. Светлана Николова Мицева - геодезия, картография и фотограметрия
инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия
инж. Слави Лазаров Шкортов - механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност
инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК
инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено и гражданско строителство – технология - строителен инженер; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

Валентин Йорданов Йолов - двигатели с вътрешно горене/автомонтьор
Веселин Тодоров Иванов - автомобилен транспорт, трактори и КАРИ
инж. Веселин Тодоров Пенев - двигатели с вътрешно горене; автомобили и КАРИ
инж. Георги Петров Величков – машинен инженер
инж. Даниел Иванов Рибарски - счетоводство и контрол; машинен инженер
инж. Деян Йорданов Атанасов - транспорт и енергетика – машинен инженер;  автоексперт по специалност автотехническа експертиза
Иван Веселинов Тодоров - маркетинг и мениджмънт; автотехническа експертиза
Иван Георгиев Коцев - автотехническа експертиза
ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
Искрен Валериев Дилов – управление на интелектуалната собственост;  автотехническа експертиза
инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер
Петьо Димитров Димитров – автомобилен транспорт, трактори и КАРИ;  автотехническа експертиза
инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност
инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност
инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК; автотехническа експертиза
инж. Тихомир Цветков Трифонов – селскостопанска техника – машинен инженер; противопожарна охрана; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно застраховане; автотехническа експертиза
инж. Тодор Филипов Тодоров – инженер информационни технологии; неорганични химични технологии; инспектор по екология; автотехническа експертиза

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

инж. Беатриче Кирилова Зашева – механична технология на дървесината
инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология и инженерна геология
инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с вътрешно горене; автомобили и КАРИ
инж. Елка Русева Станчева – радиоелектроника
инж. Георги Василев Костов – електроинженер
инж. Димитър Николов Рачински – автоматика и телемеханика
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника
ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер
инж. Искрен Кирилов Илиев - ел.инженер
инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти
инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер
инж. Невена Христова Петрова – топло и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност
инж. Павлин Тодоров Ненков – технология на машиностроенето и металорежещите машини; специалист по съоръжения с повишена опасност
Петьо Димитров Димитров – автомобилен транспорт, трактори и КАРИ;  автотехническа експертиза
инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; автотехнически и автооценителни експертизи; инженер по безопасност
инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия
инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК;  автотехническа експертиза
инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено и гражданско строителство – технология - строителен инженер; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

Божидар Василев Ангелов – информатика (ОПМДИИ)
Георги Тодоров Малджански – автоматика и телемеханика; компютърна техника и интернет
Наталия Стойчева Предова-Василева – информационни технологии;  информационни системи; съдебен експерт по технически проблеми

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

инж. Александрета Николаева Върбанчовска – промишлено и гражданско строителство
Бойко Борисов Ничев – икономика/управление и планиране; стопанско управление; строително-техническа експертиза-част В и К
инж. Виолета Методиева Рачинска – промишлено и гражданско строителство/строителен инженер
инж. Георги Василев Костов – електроинженер
инж. Георги Христов Каменов – геодезия, картография и строителство
инж. Даниела Петрова Върбанова - промишлено и гражданско строителство
арх. Димитър Любенов Костов - архитект
инж. Екатерина Борисова Костадинова – промишлено и гражданско строителство/строителен инженер
инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер
ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
инж. Иво Йорданов Иванов – строителен инженер
инж. Искрен Кирилов Илиев - ел.инженер
арх. Калин Димитров Костов - архитект
инж. Крум Стилиянов Спиридонов – геодезист
инж. Лариса Борисова Ангелова - геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти
инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер
инж. Нина Василева Дакева – ел.инженер
инж. Светлана Николова Мицева – геодезия, картография и фотограметрия
инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия
Тодорка Петрова Райновска – строителство и архетектура
Цветана Иванова Кънова - геодезия, картография и земеустройство
Цветана Тодорова Иванова – геодезист; картограф
инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено и гражданско строителство – технология - строителен инженер; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза

инж. Георги Василев Костов – електроинженер
ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
инж. Мирослав Христов Христов - противопожарна техника и безопасност;  педагогическа правоспособност; ограничена проектантска правоспособност по част пожарна безопасност
инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия
инж. Цветан Георгиев Цветков - ел.снабдяване на промишлените предприятия, електроинженер; противопожарна охрана; строителни правила и норми за осигуряване безопасността при пожар; пожарна безопасност

5.7. Съдебно-енергийна експертиза

инж. Георги Василев Костов – електроинженер
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника
Иван Константинов Димитров - електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия
инж. Искрен Кирилов Илиев - ел.инженер
инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер
инж. Милен Симеонов Ячовски – машинен инженер - топлотехника
инж. Невена Христова Петрова – топло и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност
инж. Николай Лалов Лалов – електроенергетика и ел.обзавеждане
инж. Павлин Тодоров Ненков – технология на машиностроенето и металорежещите машини; специалист по съоръжения с повишена опасност
инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

Петър Стоянов Доневски – зоотехник

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

6.5. Съдебно-екологична експертиза

Димитър Крумов Николаев – добив на черни метали; базисни компютърни технологии
инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия

7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
7.1. Съдебно-химическа експертиза

Мирела Стоянова Стоянова – неорганични химични технологии; експерт криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия

7.2. Съдебно-физическа експертиза

Мирела Стоянова Стоянова – неорганични химични технологии; експерт криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
Мирела Стоянова Стоянова – неорганични химични технологии; експерт криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;

8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Петър Стоянов Доневски - зоотехник
д.р Пламен Иванов Димитров - ветеринарен лекар

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

Валентин Йорданов Йолов  - двигатели с вътрешно горене/автомонтьор
Емилия Петрова Петрова – полевъдство; зърнопроизводство
Лилия Иванова Замфирова – лозаро-градинарство и овощарство/агроном
инж. Мариана Митева Петкова –инженер агроном лозаро-градинарство; педагогическа правоспособност по селскостопански дисциплини
Петър Стоянов Доневски - зоотехник

9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"

10. Клас „Оценителни експертизи”

инж. Александрета Николаева Върбанчовска - оценител на недвижими имоти (промишлено и гражданско строителство)
Анелия Асенова Коцова - оценител на недвижими имоти (прогнозиране и планиране, банков мениджмънт, счетоводство и контрол)
Веселин Тодоров Иванов - оценител на автомобили, трактори и КАРИ; оценител на машини и съоръжения (автомобилен транспорт, трактори и КАРИ)
инж. Веселин Тодоров Пенев - оценител на машини и съоръжения (двигатели с вътрешно горене)
инж. Виолета Методиева Рачинска - оценител на недвижими имоти (строителен инженер)
инж. Георги Петров Величков - оценител на машини и съоръжения (машинен инженер)
инж. Даниел Иванов Рибарски - оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (счетоводство и контрол/машинен инженер)
инж. Даниела Петрова Върбанова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство)
инж. Деян Йорданов Атанасов – оценител на МПС (машинен инженер)
Димитър Александров Златанов – оценител на  земеделски земи (полевъдство)
инж. Димитър Николов Рачински - оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (автоматика и телемеханика)
инж. Елка Русева Станчева - оценител на машини, съоръжения и материални активи (радиоелектроника)
Иван Веселинов Тодоров - оценител на автомобили (маркетинг и мениджмънт)
инж. Иванка Диланова Патлиджанска - оценител на недвижими имоти (строителен инженер)
инж. Иво Йорданов Иванов - оценител на недвижими имоти (строителен инженер)
Ирина Трайкова Узунова - оценител на недвижими имоти (икономист)
инж. Искрен Кирилов Илиев - ел.инженер
д-р Калина Господинова Христова - оценител на животни (ветеринарен лекар)
Катя Цветанова Христова - оценител на битова техника; оценител на движимо имущество (финанси)
инж. Кирил Илиев Христов - оценител на машини и съоръжения (машинен инженер)
инж. Крум Валериев Николов - оценител на поземлени имоти в горски територии (инженер по горско стопанство)
инж. Лариса Борисова Ангелова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (геодезия и земеустройство)
инж. Мариана Христова Цекова - оценител на машини и съоръжения; оценител на недвижими имоти и земеделски земи (строителен хидроинженер)
Мариета Бориславова Минкова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (аграрна икономика)
Мирела Стоянова Стоянова - оценител на наркотични вещества (експерт криминалист)
Наталия Стойчева Предова-Василева – оценител на информационни системи (информационни технологии; съдебен експерт по технически проблеми)
Николай Благоев Банчовски - оценител на земеделски земи, подобрения и трайни насаждения междунарадни икономически отношения)
инж. Николай Лалов Лалов – оценител на ел.части, битова техника, кабели и др. (електроенергетика и ел.обзавеждане)
инж. Нина Василева Дакева - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел.инженер)
Оля Костадинова Николова – оценител на лекарствени продукти и наркотични вещества (фармацевт)
Петьо Димитров Димитров - оценител на автомобили, трактори и КАРИ (автомобилен транспорт, трактори и КАРИ)
инж. Петър Илиев Петров - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер)
Петър Стоянов Доневски – оценител на ферми (зоотехник)
Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог)
инж. Румяна Миткова Стоянова - оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (технология на металите и металообработваща техника)
инж. Светлана Николова Мицева - оценител на недвижими имоти (геодезия, картография и фотограметрия)
Силва Трифонова Диковска - оценител на недвижими имоти (икономика на строителството)
инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия
инж. Слави Лазаров Шкортов – оценител на машини и съоръжения; обследване на сгради за енергийна ефективност; оценител на земеделски земи и недвижими имоти (механизация на селското стопанство; машинен инженер)
инж. Стефчо Петров Симеонов - оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработващата промишленост; автотехническа експертиза (АТТК)
Татяна Илиева Антонова - оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология)
Теофил Тодоров Петров - оценител на изделия от благородни метали (търговия; публична администрация)
инж. Тодор Филипов Тодоров - оценител на земеделски земи и трайни насаждения (инженер информационни технологии)
Тодорка Петрова Райновска – оценител на земеделски земи (строителство и архетектура)
инж. Тихомир Цветков Трифонов - оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; автотехническа експертиза (машинен инженер)
Цветана Иванова Кънова - оценител на недвижими имоти и земеделски земи (геодезия, картография и земеустройство)

11. Клас "Други съдебни експертизи"

Борис Петров Шахов - специалист по молекулярна биология
инж. Веселин Николаев Миндов – експертизи, свързани с околната среда
Ели Ангелова Георгиева – по прилагане на ЗСПЗЗ и територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Емилия Владимирова Гарванска – педагогика на девиантното поведение
ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - Фрактодиагностични експертизи на разрушени, прекъснати, откъснати, електротермично разкъсани, взривени и взломени детайли, възли и конструкции
инж. Искрен Кирилов Илиев - ел.инженер
инж. Крум Валериев Николов - лесо-инженерно технически
инж. Лариса Борисова Ангелова - пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти
инж. Мариана Христова Цекова - КСС на СМР; топлофикация
Мая Иванова Кичева - генетичен анализ на животински и растителни видове; експертиза по писмени данни за съдържание на алкохол в кръвта
Николай Гинчев Тюфекчиев - специалист по молекулярна биология; ДНК-анализ
инж. Нина Василева Дакева - КСС на СМР; топлофикация
Оля Костадинова Николова – фармакологични експертизи
Пламен Георгиев Георгиев - изследване на идентификационните номера на рами на автомобили и заличени номера на оръжия по химичен способ
д-р Румен Ангелов Найденов - Съдебномедицинска експертиза за алкохолно и медикаментозно повлияване
инж. Румяна Миткова Стоянова – безопасност и здраве при работа; трудова медицина и работоспособност
Румянка Николова Ценова – трудови спорове (икономика на промишлеността; управление на човешките ресурси; индустриални отношения)
Силва Трифонова Диковска – икономист по строителството
инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия
инж. Слави Лазаров Шкортов – трудови злополуки
д-р Федя Йорданов Тодоров - Съдебномедицинска експертиза за алкохолно повлияване

                      

 м.октомври 2018 г.                                                                Комисия по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР