АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Дела по Изб.кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
За гр.Враца
 Административен съд Враца    Банкови сметки и плащания  
 Банкови сметки и плащания
БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

 

БАНКОВА  ИНФОРМАЦИЯ

 

Банковите сметки на Административен съд Враца са:

 

Транзитната сметка (за държавни такси по административни дела)

 

BIC: UBBSBGSF    

IBAN: BG 61UBBS 80023 107195310

„ОББ” АД – клон Враца

 

Набирателна сметка (за депозити на вещи лица, гаранции и свидетели)

 

BIC: UBBSBGSF

IBANBG 04 UBBS 8002 3300172210

„ОББ” АД – клон Враца

 

 

  

ВАЖНО: Считано от 21.05.2013 г. в Административен съд Враца могат да бъдат извършвани картови плащания на държавни такси, наложени от съда глоби, депозити за свидетели и вещи лица и такси за копия от документи по дела, чрез ПОС  терминали, намиращи се на „Регистратурата” на съда – стая №101 на първи етаж.

                                                                        За повече информация натиснете тук.

 

 

 

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР