АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Дела по Изб.кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
За гр.Враца
 Административен съд Враца    Съдебен район  
 Съдебен район

 

Съдебен район  е територията, по отношение на която

 съдилищата осъществяват  правораздавателната си компетентност.

За Административен съд Враца, съдебният район обхваща следните общини:

 

Община Враца
с.Баница, с.Оходен, с.Мраморен, с.Горно Пещене, с.Голямо Пещене, с.Мало Пещене, с.Чирен, с.Деневе, с.Три кладенци, с.Згориград, с.Бистрец, с.Паволче, с.Челопек, с.Лютаджик, с.Нефела, с.Кулата, с.Бели Извор, с.Власатица, с.Вировско, с.Веслец, с.Тишевица, с.Косталево

Община Криводол
с.Ботуня, с.Главаци, с.Краводер, с.Пудрия, с.Голямо Бабино, с.Уровене, с.Баурене, с.Добруша, с.Ракево, с.Градешница, с.Галатин, с.Лесура, с.Фурен, с.Осен

Община Козлодуй
с.Бутан, с.Гложене, с.Крива бара, с.Хърлец

Община Хайредин
с.Ботево, с.Бързина, с.Манастирище, с.Михайлово, с.Рогозен

Община Мездра
с.Брусен, с.Боденец, с.Върбешница, с.Горна Бешовица, с.Горна Кремена, с.Долна Кремена, с.Дърманци, с.Елисейна, с.Зверино, с.Зли дол, с.Игнатица, с.Кален, с.Крапец, с.Крета, с.Лик, с.Люти брод, с.Люти дол, с.Моравица, с.Оселна, с.Ослен Криводол, с.Очин дол, с.Ребърково, с.Руска бяла, с.Старо село, с.Типченица, с.Цаконица, с.Царевец

Община Роман
с.Долна Бешовица, с.Камено поле, с.Караш, с.Кунино, с.Курново, с.Марково равнище, с.Радовене, с.Синьо бърдо, с.Средни ръд, с.Стояновци, с.Струпец, с.Хубавене

Община Оряхово
с.Горни Вадин, с.Долни Вадин, с.Лесковец, с.Остров, с.Селановци

Община Мизия
с.Войводово, с.Крушовица, с.Липница, с.Сараево, с.Софрониево

Община Бяла Слатина
с.Алтимир, с.Буковец, с.Бърдарски геран, с.Бъркачево, с.Враняк, с.Върбица, с.Галиче, с.Габаре, с.Драшан, с.Комарево, с.Попица, с.Соколаре, с.Тлачене, с.Търнак, с.Търнава

Община Борован
с.Добролево, с. Малорад, с.Нивянин, с.Сираково

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР