АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Образув.дела по Изб.кодекс
Актове по Изборния кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
Връзки с други институции
За гр.Враца
 Административен съд Враца    Контакти  
 Контакти

АДРЕС:  3000, гр. Враца,   ул."Иванка Ботева" №16

тел.:  (092) 62 06 06;   факс:  (092) 66 60 20

e-mail: asvr@abv.bg

Интернет страница:  http://www.asvratsa.court-bg.org/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ет. 2, стая 207

тел.: (092) 66851 вътр. 136

e-mail: asvr@abv.bg

Приемен ден:  Понеделник  /10,00 ч. - 12,00 ч./

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:

ет. 2, стая 204

тел. (092) 66851,  вътр. 127

e-mail: asvr@abv.bg,  g.marinova@vr-adc.justice.bg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВРЪЗКИ  С ОБЩЕСТВЕНОСТТА:

ет. 2, стая 209

тел.: (092) 66851,  вътр. 129;  gsm: 0885 922 809

e-mail: m.lyubomirov@vr-adc.justice.bg,  press_asvr@abv.bg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ:

ет. 2, стая 206

тел. (092) 620606

e-mail: asvr@abv.bg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

         ет. 2, стая 214

         тел. (092) 666628

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРАТУРА:

ет. 1, стая 101

тел. (092) 66851,  вътр. 101

Приемно време /9,00 ч. – 17,00 ч./

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕЛОВОДСТВО:

ет. 1, стая 102

тел. (092) 66851;  вътр. 117, 137, 138

Приемно време : 9,00 ч. – 17,00 ч.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР:

ет. 3, стая 306

тел. (092) 66851,  вътр. 145

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР