АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Дела по Изб.кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
За гр.Враца
 За гр.Враца  
 За гр.Враца

                Разположен живописно в самия Балкан и само на 116 км от София, при 370 метра нaдморска височина – гр. Враца е един от най-живописните градове в България. Сгушен е в подножието на Врачанската планина, с кротко виещата се през града река Лева и страховитите скали, надвесени над покривите. Не са много градовете в България, чиято история е преминала през хилядолетия и много исторически епохи! Враца е един от тях. 

                Десет са общините в новообособената в началото на 1999 г. Врачанска област. Те са разположени на територия от 3633,4 квадратни километра, където природата е прелестна. От едната страна е живописният и горд баладичен Врачански балкан, от другата са тихите прибрежия на голямата европейска река Дунав, както и протичащите през тези земи реки Искър и легендарната Огоста, Скът и Ботуня.

              Разнообразен и привлекателен е природният пейзаж, който заедно с изградената внушителна материална панорама създава специфичния облик и колорит в източната част на Северозападна България. Всяка една от единадесетте общини е с ярко очертан административен и икономически характер, оформен през дългите години на живота. Врачанската община има славата на най-голямата в тази географска част на страната.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР