АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Образув.дела по Изб.кодекс
Актове по Изборния кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
Връзки с други институции
За гр.Враца
 Дела    Актове по Изборния кодекс  
 Дела по Изборния Кодекс за 2015 г.
ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

 

 

 

ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

ЗА 2015 г. ПО ДАТИ

Линк към справката за постановените актове по Изборния кодекс от дата ...

1

29 . 10 . 2015 г.

2

30 . 10 . 2015 г. 

3

  2 . 11 . 2015 г. 

4

3 . 11 . 2015 г. 

5

4 . 11 . 2015 г. 

6

5 . 11 . 2015 г. 

7

9 . 11 . 2015 г. 

8

11 . 11 . 2015 г. 

9

12 . 11 . 2015 г. 

10

17 . 11 . 2015 г. 

11

19 . 11 .2015 г.

12

20 . 11 . 2015 г.

13

23 . 11 . 2015 г.

14

24 . 11 . 2015 г.

15

25 . 11 . 2015 г.

16

26 . 11 . 2015 г.

17

27 . 11 . 2015 г.

18

30 . 11 . 2015 г.

19

2 . 12 . 2015 г.

 

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР